В категории:Европа / Полша / Свят

Съдът на ЕС към Унгария, Словакия и Полша: Стига оправдания, приемете бежанци

Трите държави отказваха да изпълняват ангажимента си и да се включат в квотното преразпределение на бежанци от Италия и Гърция. Те обжалваха общото решение на Съвета на Европейския съюз, но съдът отхвърли жалбата им. По същото споразумение, България е приела 50 души от 1300.

Снимка: Pixabay.com

Съдът на Европейския съюз в Люксембург е отхвърля изцяло жалбите, подадени от Словакия и Унгария относно решението на ЕС за квотно преразпределяне на бежанци от Италия и Гърция към останалите страни членки на съюза, съобщиха от пресслужбата на институцията.

Съдът е категоричен, че схемата „действително допринася за това Гърция и Италия да се справят с последиците от миграционната криза през 2015 г. и мерките са пропорционални“.

В отговор на миграционната криза, засегнала Европа през 2015 година, Съветът на Европейския съюз прие решение, за да подпомогне Италия и Гърция да се справят с масивния приток на мигранти. Решението предвижда преместването от тези две държави членки в рамките на период от две години на 120 000 души, които очевидно се нуждаят от международна закрила, в останалите държави—членки на Съюза.

Словакия и Унгария поискаха съда да отмени решението, като изтъкнаха, че приемането му е опорочено от грешки от процедурно естество или свързани с избора на неподходящо правно основание, и от друга страна, че то не е годно да отговори на миграционната криза, нито е необходимо за тази цел.

В хода на производството пред Съда Полша се обяви в подкрепа на исканията на Словакия и Унгария, а Белгия, Германия, Гърция, Франция, Италия, Люксембург, Швеция и Комисията се обявиха в подкрепа на исканията на Съвета.

Съдът отхвърля аргументите на Унгария, Словакия и Полша относно процедурни нередности, а също така приема, че предвиденият с обжалваното решение механизъм за преместване не представлява мярка, която е очевидно неподходяща за постигането на неговата цел, а именно да се помогне на Гърция и Италия да се справят с последиците от миграционната криза от 2015 година.

Във връзка с това Съдът счита, че валидността на решението не може да бъде поставена под въпрос от ретроспективни преценки относно неговата ефективност. Съдът по-специално отбелязва, че малкият брой извършени до момента премествания в приложение на обжалваното решение може да бъде обяснен със съвкупност от обстоятелства, които Съветът не би могъл да предвиди към момента на приемането му, сред които по-специално липсата на сътрудничество от страна на някои държави членки.

На база приетото споразумение за преразпределяне, България трябва да приеме около 1300 бежанци от Гърция и Италия. До този момент страната ни е приела едва 50 души, като всички те са от Гърция.

Докладчикът на Европейския парламент по резолюцията относно решенията за преместване Ска Келер (Зелените, Германия) и председателят на комисията по граждански свободи Клод Морайс (С&Д, Великобритания) приветстваха решението на Съда на Европейския съюз.

„Сега, когато и Съдът на ЕС отхвърли обжалването на Унгария и Словакия срещу преразпределението на бежанците, вече няма поводи за оправдание. В крайна сметка онези държави членки, които досега бойкотираха преразпределението, също трябва да изпълнят задълженията си. Солидарността в ЕС не е еднопосочна улица. Правителствени лидери като Виктор Орбан не могат да изискват повече средства за защита на границите, докато блокират приема на бежанци от Гърция и Италия“, заяви Ска Келер.

Тя добави, че това решение е „крайъгълен камък за ЕС“. „Съдът на ЕС потвърди, че солидарността е ключов принцип за общата политика в областта на предоставянето на убежище. Всички държави членки трябва да изпълняват задълженията си. Не е нормално, че повечето страни все още изостават в това. Европейската комисия също трябва да предприеме последващи действия във връзка с процедурите за нарушение срещу Унгария, Чешката република и Полша, които не изпълняват ангажиментите си“.

От своя страна Клод Морайс подчерта, че държавите членки не могат да бягат от своите отговорности. „Парламентът системно призоваваше държавите членки да изпълнят бързо ангажиментите си след приемането на механизма за преместване през 2015 г. Въпреки това, две години по-късно, са преместени само 28 000 от 160 000 души“.

Според Морайс „фактът, че държавите членки са преместили от Италия и Гърция по-малко от една четвърт от скромната цифра от 160 000 души разкрива значителни пропуски в отговора на ЕС на най-голямата бежанска криза на континента от Втората световна война насам. Необходимо е спешно да изготвим организиран и хуманен отговор“.

На фона на масираната миграция и бежанските кризи през лятото на 2015 г. ЕС прие две спешни решения за преместване на хиляди бежанци. 160 000 лица, търсещи убежище, с висок шанс да получат статут на бежанци от Италия и Гърция трябваше да бъдат преместени до септември 2017 г. в други държави членки, където да бъдат обработени техните молби.

Унгария и Словакия се обърнаха към Съда на ЕС да анулира второто решение, което предвижда преместването на 120 000 лица, търсещи убежище, с твърдението, че правното основание е погрешно и че решението не е пропорционално или адекватно за целта си.

Миналия юни Европейската комисия обяви започването на процедури за нарушение срещу Чешката република, Унгария и Полша за неспазване на задълженията им по решенията за преместване. Досега нито Унгария, нито Полша са преместили някого от квотата си, докато Чешката република не го е направила от август 2016 г.

Според данни на ВКБООН към момента в Гърция са останали около 50 000 лица, търсещи убежище. В Италия през 2016 г. пристигнаха рекордните 181 436 души. Досега тази година в страната са пристигнали 99 742 души, главно от Либия.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар