В категории:България / Екология

Разрастването на Банско с нови 40 хиляди легла временно е спряно

Екоминистерството спря решение на РИОСВ-Благоевград, според което построяването на 8 нови квартала на границата на защитени територии не се нуждае от екологична оценка

Голяма част от строежите вече са осъществени Снимка: Барикада
Голяма част от строежите вече са осъществени
Снимка: Барикада

Министерството на околната среда и водите отмени решение на регионалната екоинспекция в Благоевград от 12 август след жалби от страна на Българска фондация „Биоразнообразие”, Сдружение за дива природа – „Балкани” и Асоциация на парковете в България. В решението се разрешаваше да бъде приведен в действие без да се извършва екологична оценка „Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване” (ПУП) за 8 нови селищни образувания в землището на Банско, 6 от които граничат с защитени територии.

Решението на РИОСВ-Благоевград е аргументирано с твърдението, че при реализацията на устройсвения план „няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве”. Сред целите на плана пък бе записано, че следва „да се постигне регулиране и балансиране на отделните елементи, съществуващи и нови, с цел по-нататъшна урбанизация, съобразена с перспективното развитие на територията на града и ски зоната”.

Според РИОСВ-Благоевград въпросният ПУП е с съответствие с Общия устройствен план, за който вече е изработена екологична оценка. В заповед на министъра в оставка Ивелина Василева обаче се твърди, че “не е извършена обективна оценка” за това съответствие, а самият ОУП на Банско все още не е одобрен и влязъл в сила. МОСВ оспорва и твърдението на екоинспекцията в Благоевград за плътност на застрояване в новите квартали от 30% с аргумента, че в ПУП са предвидени под 10% незастроена площ под формата на горски територии и водни площи. Освен това „не е изследвана степента на въздействието от увеличаването на урегулираната територия и повишеното потребление на вода” върху екосистемите в НП „Пирин”.

Устройственият план обхваща 1894 дка, от които 565 вече са застроени със сгради с обща разгърната площ от 750,000 кв.м. Предвидени за застрояване са още 840 дка, поради което още през август еколози предупредиха, че при реализирането на всички строежи легловата база в Банско може да увеличи с 40,000 места. Така в пика на ски сезона в зимния курорт ще има 60 хиляди души, докато новоизградената пречиствателна станция на града е с двойно по-малък капацитет.

Банско вече е курорт с около 20 хиляди легла, при положение че съществуващата ски зона не е предвидена да поеме такъв туристически поток. В резултат силни местни бизнес лобита от години се опитват да издействат разрешение за разширяването ѝ в рамките на Национален парк „Пирин”. В случай че бъде дадена зелена светлина за допълнително разрастване на курорта, това би означавало и още по-голям натиск за построяването на втора кабинкова линия.

Коалиция “За да остане природа в България” приветства решението на МОСВ и припомня, че в момента WWF води международна кампания за опазването на природното богатство на Пирин. Обект на кампанията е подготвеният нов план за управление на националния парк, който предвижда 12 пъти по-голяма зона за туризъм от сегашната и допуска стопанска сеч върху 60% от територията на парка.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар