В категории:Русия / Свят

Заради Covid-19 Путин обяви мащабни социални мерки и данъци за офшорки

В обръщение към нацията президентът на Русия призова гражданите за стриктно спазване на мерките за изолация заради коронавируса, информира, че следващата седмица ще е неработна при запазване на заплатите, отложи допитването за промени в Конституцията, лансира важни облекчения и защити за малкия и среден бизнес, оповести нови помощи за семейства с деца и нови налози за високите доходи и т. н

Владимир Путин по време на обръщението. Снимка: РИА

На 25 март президентът на Русия Владимир Путин направи обръщение към нацията във връзка с разпространението на коронавируса, отменяйки предварително планирано свое пътуване до Санкт-Петербург.

Предлагаме акцентите от обръщението така, както ги поднася руският в. „Известия”. Пълният текст може да се намери на сайта на Кремъл.

За ситуацията като цяло

Виждаме колко остро се развива ситуацията. Под ударите е цялата световна икономика. Още отсега се прогнозира нейния спад.

Благодарение на предварително предприетите мерки, ние като цяло засега съумяваме да възпираме широкото, стремително разпространяване на болестта. Но ние с вас сме длъжни да разберем, че Русия – дори само заради географското си положение – не може да се защити с ограда от заплахата. Край границите ни има държави, вече сериозно поразени от епидемията и е невъзможно напълно да блокираме нейното проникване в нашата страна.

Но онова, което можем, е да работим професионално, организирано, превантивно. Главният приоритет е животът и здравето на нашите граждани.

За действията на лекарите…

За разгръщането на системата за своевременна медицинска помощ и профилактика да бъдат включени всички възможности и ресурси. Искам специално да се обърна към лекарите, фелдшерите, медицинските сестри, служителите в болниците, поликлиниките, службите за бърза помощ, към нашите учени. Вие сега сте на първата линия на защитата на страната. Сърдечно благодаря на всички вас за самоотвержения труд.

…и на гражданите

Моля гражданите с пределно внимание да се отнасят към препоръките на лекарите и на органите на властта. От това сега много зависи. Особено това се отнася за най-уязвимите групи от населението – хората от по-възрастното поколение и онези, които страдат от хронически заболявания.

За необходимостта да се стои вкъщи и за руското „току-виж се размине”

Хайде да не се разчитаме на нашето руско „току-виж се размине”. Недейте, моля ви, да си мислите така, както това се случва у нас: „Хайде де! Това няма да ме засегне”. Това може да засегне всекиго. И тогава онова, което сега става в много западни страни – и в Европа, и зад океана, може да стане наше най-близко бъдеще. Всички препоръки трябва задължително да се спазват. Трябва да пазим и себе си, и  нашите близки, да проявяваме дисциплина и отговорност. И повярвайте ми – най-безопасното е сега да си стоите вкъщи.”

За гласуването по внасяне на поправки в Конституцията

Естествено, възниква въпросът за гласуването по внасяне на поправките в Конституцията, насрочено за 22 април. Вие знаете колко сериозно се отнасям към това. И, разбира се, ще ви моля да отидете и да изкажете своето мнение по този въпрос , който е принципен, ключов за нашата страна, за нашето общество.  Но както вече казах, основен приоритет за нас са животът и здравето на хората. Затова считам за целесъобразно това гласуване да се пренесе за по-късна дата.

За националната отпуска

Сега е крайно важно да се предотврати бързото разпространение на болестта. Затова обявявам следващата седмица за неработна при запазване на работната заплата. Тоест почивните дни ще продължат от събота, 28 април, до неделя, 5 април.

Естествено, всички жизненонеобходими структури, включително медицинските заведения, аптеките, магазините, учрежденията, осигуряващи банковите и финансовите разчети, транспортът, а също и органите на властта от всички равнища продължават да работят.

За мерките за социална подкрепа

Всички социални помощи и облекчения в течение на близките шест месеца трябва да бъдат продължавани автоматично, без ходене по инстанциите за бележки.

Изплащанията по повод 75-годишнината на Великата Победа за ветераните и трудилите се в тила трябва да бъдат осъществени преди майските празници, още през април.

Трябва да подкрепим семействата с деца. Предлагам в близките месеци, още през април, да се изплатят на всички семейства, на които се полага майчински капитал (утвърдена в Русия помощ за майки с деца – б.р.), допълнително по 5 хиляди рубли (1 лев = 44 рубли) за всяко дете до 3-годишна възраст включително.

Що се отнася до нашата нова мярка за поддръжка – а именно за помощите за деца от 3 до 7 години включително – моля да се форсират тези действия така, че изплащанията да започнат не през юли, а още през юни.

За онези, които излизат в болнични или губят работата си

Трябва да подкрепим онези, които са излезли в болнични или са загубили работата си. Предлагам да бъде определена следната норма: заплащанията на болнични да се изчисляват като се тръгва от основата на не по-малко от една минимална работна заплата месечно. Засега тази норма ще действа до края на годината, а нататък ще вземем решение с оглед на ситуацията.

Икономиката на Русия, както и икономиките на другите страни, изпитват силен натиск заради последиците от епидемията. Трябва да бъдат подкрепени онези, които могат да се сблъскат със загуба на работатата. Предлагам да се увеличи помощта за безработица до размера на минималната работна заплата – тоест до 12 130 рубли.

За кредитите

Предлагам да се предвидят кредитни ваканции – както за потребителските, така и за ипотечните кредити. Ако човек е попаднал в сложна ситуация, ако неговите приходи са се свили с 30%, той трябва да разполага с правото временно да преустанови обслужването на своя дълг и да го удължи. Разбира се, без никакви наказателни лихви.

За подкрепата за бизнеса

Малкият, средният бизнес, микропредприятията, особено в сферата на услугите, се сблъскват сега с обективни трудности, със съкращаване на поръчките, със снижаване на печалбите.

Необходимо е да се помогне на такива компании, за да могат да продължат устойчивата си работа, което означава – да съхранят своите служители. Повтарям, нашата най-важна задача, обръщам се сега към всички ръководители, е да се осигури стабилността на пазара на труда, да не се допусне скок на безработицата. Държавата ще окаже на бизнеса съдействие за решаването на тази задача.

Считам, че е необходимо да се осигури отсрочка за изплащането на всички данъци, с изключение на ДДС, за компаниите със среден и малък бизнес за близките шест месеца. А за микропредприятията, освен тази отсрочка, да се отложи също срокът за плащане на застраховки в социалните фондове.

Предприятията, оказали се в сложна ситуация, трябва да бъдат защитени от банкрут. В тази връзка предлагам да се въведе за срок от шест месеца мораториум върху подаването на декларации от кредиторите за банкрути на компании и за събиране на дълговете и наказателните лихви.

Моля правителството и Централната банка да предложат и да приемат допълнителни мерки за осигуряване на устойчиво кредитиране на реалния сектор, включително предоставяне на държавни гаранции и на субсидиране.

За да може при такива предприятия (оказалите се в сложна ситуация – б. И.) да се появят допълнителни ресурси, предлагам за тях на два пъти да се понижи от 30 до 15 процента размерът на застрахователните вноски. Тази понижена ставка ще се разпростира върху сумата от заплатата, надвишаваща минималната работна заплата. А ако заплатата е равна на минималната работна заплата или кой знае защо, дори е по-ниска, тогава ставката остава както досега – 30 процента. Обръщам внимание: понижаването на ставката се въвежда не за няколко месеца, не само като антикризисна мярка, а, както се казва, за дълго, в перспектива.

За данъците върху средства от офшорки и за приходите от влогове

Всички изплащания по доходите (като проценти и дивиденти), които заминават извън Русия, в чужбина, в офшорни юрисдикции, трябва да бъдат обложени с адекватен данък. Сега две трети от тези средства, а по същество това са доходи на конкретни физически лица, в резултат на различен вид схеми по така наречена оптимизация са обложени с реална данъчна ставка едва на 2 процента. В същото време гражданите, които имат дори ниски заплати, плащат данък върху приходите от 13 процента. Това, меко казано, е несправедливо.

Затова предлагам за онези, които изнасят своите доходи като дивиденти в чуждестранни сметки, да предвидят данъчна ставка за такива дивиденти в размер на 15 процента.

В много страни по света процентните приходи на физическите лица от влоговете в банки и инвестициите в ценни книжа са облагат с данък общ доход. У нас такъв приход на се облага с данък. Предлагам за гражданите, чийто общ обем в банкови влогове и инвестиции в дългови ценни книжа надвишава 1 милион рубли, да бъде установен данък върху процентния приход в размер на 13 процента.

Предложените решения не са лесни. Но моля да се отнесете към тях с разбиране. Ще добавя – всички допълнителни постъпления в бюджета, които ще бъдат получени при реализирането на посочените мерки, предлагам целево да се насочат към финансиране на мерки за поддръжка на семействата с деца, за помощ на хората, сблъскали се с безработицата или излезли в болнични.

Необходимо е да помним за своята лична отговорност за нашите близки, за тези, които живеят до нас, на които е нужна нашата помощ и подкрепа. Като цяло, именно в тази солидарност се съдържа и силата на обществото, сигурността на взаимопомощта, ефективността на нашия отговор пред предизвикателството, с което се сблъскваме.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар