В категории:България

„Спаси София“ сезира ОЛАФ и прокуратурата след нови разкрития за „Граф Игнатиев“

От организацията представят свое подробно разследване и доказателства, на база на които твърдят, че са извършени сериозни законови нарушения в полза на „Джи Пи Груп“

Разследване на гражданското сдружение „Спаси София“ разкрива сериозни съмнения за закононарушения, корупция и влагане на неподходящи материали по течащия в момента ремонт на ул. Граф Игнатиев, които могат дори да бъдат опасни за сградите по улицата, съобщават от организацията.

След подаден сигнал от чужбина и двумесечно събиране на доказателства, благодарение на източници в Столичната община и Направление Архитектура и Градоустройство към Столична община (НАГ) и изготвяне на юридически анализ, във вторник екипът на организацията е входирал сигнали до редица български и европейски институции, сред които прокуратурата и ОЛАФ.

Дни след като цялото обществено внимание беше приковано върху некачественото строителство на ул. Граф Игнатиев, наше разследване, след подаден сигнал, разгръща по-дълбоки и смущаващи нередности, явно нарушение на закона за обществените поръчки (ЗОП) и влагането на неподходящи материали със съмнителен ефект в проекта за над 22 млн. лв, изпълняван от фирма „Джи Пи Груп“. Затова екипът ни се консултира с юристи и изпрати сигнали до редица български и европейски институции с настояване за незабавна проверка на предоставените доказателства.

Според „Спаси София“ хаосът далеч не е спрял с последния „ремонт на ремонта“. След като видял, че реконструкцията върви в грешна посока, първоначалният проектант си прави отвод, а новият няма опит в проектирането на трамвайни трасета, пишат от организацията. Междувременно австрийското посолство пита кмета Фандъкова, защо 2 месеца никой не отговаря на писмата на австрийската фирма, с чийто материал „Джи Пи Груп“ е трябвало да виброизолира трамвайното трасе.

„Спаси София“ твърди в своя сигнал и разследване, че „Джи Пи Груп“ използва материал, който не отговаря на изискванията на търга и заради който друга фирма – ПСТ – по-рано е отстранена от участие в процедурата, като именно това е нарушение на чл. 116 от ЗОП.

От организацията настояват за оставката на заместник-кмета по транспорта Евгени Крусев.

Най-знаковият ремонт за целия мандат на Фандъкова се превърна във фарс. Ремонтът на “Графа” е последният от серията некачествени и хаотични ремонти, изпълнявани под ръководството на ресорния зам.-кмет Евгени Крусев. Разкритията, които правим за ремонта преляха чашата. Единственото логично и правилно действие при толкова много и огромни провали е кметът Йорданка Фандъкова незабавно да поиска оставката на зам.-кмета Евгени Крусев. Всеки опит той да бъде амнистиран ще представлява пълна загуба на легитимност от страна на цялото ръководство на Столичната община, начело с кмета!

Начало на сагата

Сагата с ремонта на ул. Граф Игнатиев започва през октомври 2013 г., когато Столичната община обяви конкурс за проект за изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства от централна градска част на София, припомнят в своя материал от „Спаси София“.

Година и половина по-късно конкурсът е спечелен от архитектурно-дизайнерска агенция АДА. Следвайки процедурата, Столичната община възлага изработването на подробен работен проект, a търгът за изпълнител е обявен чак през март 2017 г. или близо 2 години след обявяването на победителя от конкурса за идеен проект.

През май 2017 г. търгът е прекратен със заповед на зам.-кмета по транспорт Евгени Крусев, заради “промени в техническите характеристики на основни материали”. След направените промени, през месец август, обществената поръчка е пусната отново, като участват 4 фирми, а за победител през март 2018 г. е обявена фирма „Джи Пи Груп“. Ремонтът започва в началото на май и трябваше да приключи на 3 октомври.

 

Тръжната процедура

Процедурата за избор на изпълнител на ремонта на пръв поглед отговаря на законовите изисквания. Внимателен анализ на документите и влаганите материали, обаче разкрива съвсем друга, далеч по-притеснителна картина, пишат от организацията.

На 15-ти септември 2017 г., 4-ма участника подават своите оферти. Това са: “ПСТ градска среда Зона 2” ДЗЗД, Обединение “Трейс РВП”, Обединение “ИСАФ С.А.- Колас Рай С. А. зона 2” и фирма Джи Пи Груп. Още на 18-ти септември се събира и комисията на Столичната община, която следва да оцени подадените оферти и да избере победител. Съставът на комисията е разнороден – експерти, общински съветници и служители. Не за всички фирми обаче процедурата върви гладко – в доклада за работата на комисията откриваме причината, поради която една от тях – фирма ПСТ, е отстранена. В техническото предложение на всички участници, освен изисквания за гранитни настилки, бетонови и други материали, има изключително конкретно изискване за технологията, която ще се използва за осигуряване на необходимите виброизолационни качества на трамвайното трасе. В проекта за реконструкция е заложена така наречената еластична виброизолационна подложка за система „плаващи плочи” – елементът, който осигурява най-добра виброизолационна защита, а неговото качество и свойства са от особено значение за гъсто застроени и то със стари сгради улици, каквато е ул. Граф Игнатиев. Затова не е учудващо, че в техническите параметри на обществената поръчка от Столичната община залагат на високи критерии за този материал. Участникът ПСТ обаче предлага в своята техническа оферта материал, който не отговаря на минимално заложените критерии в търга и затова е отстранен.

Отстраняването на ПСТ

Обединение “ПСТ градска среда Зона 2” ДЗЗД участва в търга с материали на фирма Pandrol (Floating Slab Mats). За да бъде допуснато тяхното използване те трябва да отговарят на критериите в техническата документация на търга, а именно: маса, статичен коефициент на еластичност и динамичен коефициент на еластичност. Масата е важен критерий, тъй като качествените системи за виброизолация трябва да бъдат достатъчно гъвкави, за да поемат вибрациите и шума от преминаващите по трасето трамваи, обясняват в своето разследване „Спаси София“.

Именно масата е показателят, определил резултатите от процедурата. Максимално допустимите стойности на масата на подложката са 5кг/м2. Всъщност в първоначалните документи не става ясно дали това са минимални или максимални стойности, но благодарение на отговор към участниците в процедурата, подписан лично от зам.-кмета Евгени Крусев, това бързо се изяснява. В Разяснение 8 от документацията четем: ”Конкретно за трасето по ул. Граф Игнатиев, където сградите са много близко до трамвайните коловози, се търси висока степен на еластична деформация на системата и понижаване на собствената ѝ честота на трептене, за да се отдалечи максимално тя от тази на сградите. Подобрение/предимство е намаляването на масата на подложката.”

Както става ясно, 5кг/м2 е максималната маса и всяко по-ниско предложение ще се счита за предимство, а по-високо е недопустимо. Когато ПСТ предлагат продукта на Pandrol с маса от 15,6кг/м2 или над 3 пъти по-високи стойности от максималните, логично те са отстранени след доклада на Комисията за избор на изпълнител.

Становището, което променя играта

На 8-ми юни 2018 г., или повече от месец след началото на реалните строителни дейности по ул. Граф Игнатиев, в общината се получава становище от инж. Асен Тасев – председател на съвета на директорите на Столичен електротранспорт ЕАД. Въпросният инженер само няколко месеца по-рано е част от комисията, която решава изхода от търга и подписва доклада за отстраняване на ПСТ заради предложената подложка, неотговаряща на критериите. В нея, той е назначен със специална заповед на зам.-кмета Евгени Крусев, за да замества друг член, обръщат внимание от „Спаси София“.

На едва две страници човекът, който само преди няколко месеца подписва доклада на комисията, с който се отстранява фирма ПСТ, защото е предложила материал неотговарящ на изискванията в търга, решава да смени мнението си напълно. Той вече твърди, че материалът на Pandrol e повече от подходящ за трамвайното трасе, докато този, с който фирма „Джи Пи Груп“ печели и който отговаря на всички технически изисквания на търга, не е. („Джи Пи Груп“ печели търга с материал на австрийската фирма Getzner).

В крайна сметка, ако приемем, че написаното от инж. Асен Тасев за това, че материалът на Getzner не е подходящ, е вярно, логично е да поставим няколко въпроса:

Защо тръжната комисия допуска до участие фирми, които предлагат влагането на материала на Getzner („Джи Пи Груп“ и „Трейс“)?
Защо тръжната комисия решава да отстрани фирма ПСТ, участваща с материала на Pandrol, оценен като неподходящ, а само няколко месеца по-късно се самоинициира и одобрява промяна, според която същият материал вече е повече от подходящ?
Защо Столичната община не е променила техническите изисквания за виброизолацията преди провеждането на търга, така че използването и на материала на Pandrol, и на този на Getzner да е възможно, при положение, че първоначалният търг беше прекратен именно под предлог отстраняване на несъответствия и технически промени, гарантиращи качествено изпълнение?

Нарушен ли е законът за обществените поръчки?

Заради „неочакваната и необяснима замяна на материала, след приключването на търга“ екипът на „Спаси София“ се консултира с юристи с богата практика в материята на Закона за обществените поръчки. Според направения правен анализ, съществуват обосновани съмнения за съществени нарушения на Закона за обществените поръчки (ЗОП), и по-конкретно чл. 116(5) т.1, който е директна имплементация на чл. 72(4)(а) от Директива 2014/24/ЕЦ на Европейския парламент и Съвета. Чл. 116(5) т.1 от ЗОП гласи, че „изменение на договор за обществена поръчка се смята за съществено по смисъла на ал. 1, т. 5, когато са изпълнени едно или повече от следните условия: 1. изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата“.

Всъщност, след като един участник в търга (ПСТ) е отстранен заради това, че е предложил технология, която по-късно е използвана от Джи Пи груп, това означава, че е изпълнена хипотезата на чл. 116 (5) т.1, тъй като изменението на технологията би довело до допускането на други участници, а именно ПСТ, до оценяването на техническите и ценови предложения. Затова и изменението на договора на Джи Пи груп е съществено изменение на поръчката. В такива случаи, Възложителят, в случая Столичната община, следва да прекрати договора за обществена поръчка, както е според чл. 118(1) от ЗОП и чл. 73(1)(а) от Директивата – Налице е съществено изменение на поръчката, което налага провеждането на нова процедура за възлагане. Въпреки, че законът е достатъчно ясен в тази си част, досега Столичната община не е прекратила изпълнението на договора и не е възложила провеждането на нова процедура, с което се явява в продължаващо нарушение на закона.

Още от разследването на „Спаси София“:

Вместо нов материал – виброизолация от стари гуми

Всъщност материалът на Pandrol представлява подложка от рециклати направени от слепени пластмасови и гумени отпадъци. Предимството им се изразява в по-ниската цена, но недостатъците са сериозни: не са подходящи за трамвайни пътища, намиращи се в близост до стари сгради, тъй като крайният продукт е твърд и тежък, а с това капацитетът му за абсорбиране на вибрациите намалява. Точно затова, както вече стана ясно, Столичната община е заложила точкообразуващия критерий “маса” с максимална тежест от 5 кг/м2 в тръжните условия, за да се гарантира ползването на подходящи за улицата материали. Освен този критерий, обаче, материалът на Pandrol не отговаря и на още един, който макар и не точкообразуващ, също е част от техническите изисквания, а именно виборизолационната подложка да е изработена от нов материал.

Същевременно, когато фирма „Джи Пи Груп“ кандидатства, а впоследствие печели поръчката, участвайки с материала на Getzner, всички тръжни условия са изпълнени. Нещо повече, подложките на Getzner са направени от нови материали и се произвеждат по технология, гарантираща дълготрайност, максимална еластичност и добро виброизолиране. Продуктът се произвежда и в зависимост от спецификациите и изискванията на конкретното трамвайно трасе – конструкция, натоварване, разстояние до околните сгради и техните характеристики, степента на виброизолация, която се цели и т.н. Именно това, че е нов материал и може да бъде избрана най-подходящата му разновидност, за да се намалят максимално вибрациите по ул. „Граф Игнатиев”, дава на продукта на Getzner предимство. Въпреки това, поръчка към австрийската фирма така и не се прави.

Остава открит въпросът какво се е случило с разликата в цената на двата материала. По наша информация цената на 1 кв. метър от продукта на Getzner струва около 34 евро, докато цената на Pandrol e 24 евро. За целия обект разликата става близо 160 000 лева. Към момента не разполагаме с информация дали тази сума е приспадната от цената или е калкулирана в някоя от наложените от кмета Йорданка Фандъкова глоби на „Джи Пи Груп“.

Проектантът на релсовия път си е направил отвод

Цялата история става още по-заплетена, тъй като виждайки какви нередности са допуснати в процедурата по избор на технология за виброизолация на трамвайното трасе, първоначалният проектант на релсовия път си прави отвод и се отказва от правото си за упражняване на авторски надзор върху проекта. Екипът ни се свърза с проектанта инж. Румен Борисов, който предпочете да ни изпрати писмено становище, в което са изложени следните мотиви:

“Oтказах се от упражняването на авторски надзор по част „Релсов път“ на ул. “Граф Игнатиев” поради неизпълнението на моя технически проект и техническите изисквания на документацията от откритата процедура. Налагаше се да одобря виброизолационна подложка, която въобще не отговаря на проекта, а и има отстранен участник от тръжната процедура, който е предложил същата. Сигнализирах навреме всички участници в строителния процес устно и писмено (в заповедната книга на обекта). Виброизолационната подложка е най-важната част от проекта ми – трамвайните линии са разположени много близко до сградите и са подложени на силни вибрации. По проект тя трябваше да е с много малка коравина и да осигури над 80% намаляването им, в сравнение със съществуващото положение преди реконструкцията. Доставената и монтирана вече подложка е много корава за трамвайни линии и няма да виброизолира сградите в опасния за тях нискочестотен диапазон от 20 до 80 Нz. Вместо да се обърне внимание на подмяната на материалите, Възложителят организира съвет, който да я легитимира. Замяната на виброизолационните елементи и подложката ме поставиха в невъзможност да постигна параметрите в проекта ми, поради което взех решение да се оттегля.”

Австрийското посолство моли за отговор, Фандъкова мълчи

Завършваме историята за ул. Граф Игнатиев с нотки на международен скандал. Повече от месец след началото на ремонта от фирма Getzner все още не получават поръчка от Джи Пи Груп, откъдето впоследствие просто уведомяват, че няма да използват материалите, с които са участвала и спечелила търга. Неочакваните събития карат Николаус Шемер, главен мениджър на Getzner, отговарящ за Централна и Източна Европа, да внесе първото от общо трите официални писма до кмета г-жа Фандъкова. В писмата си от 7 и 18 юни фирмата моли Столична община, в ролята ѝ на Възложител, да предостави писмено изменението на проекта, подписано от зам.-кмета Евгени Крусев и членовете на комисията, както и мотивите им. Йорданка Фандъкова игнорира писмата и отговор няма. Точно затова на 11 юли държавната търговска камара на Австрия (WKO), чрез Австрийското посолство в България, изпраща трето писмо, отново адресирано до Йорданка Фандъкова и Евгени Крусев, в което се моли за отговор на писмата от фирма Getzner. 3 месеца по-късно отговори все още нямат и от посолството, и от фирмата.

Всичко това се случва, докато кметът Фандъкова се снимка с посланика на Австрия пред Бронзовата къща (уж символ за приемственост между двете Европредседателства) и засвидетелства добри междудържавни отношения.

Най-знаковият ремонт за целия мандат на Фандъкова се превърна във фарс. Столичната община и ръководената от Крусев администрация имаха 5 години да преценят какви тръжни условия ще гарантират максимално качествено и безпроблемно изпълнение на обекта. Разполагаха с достатъчно време да планират дейностите, така че да няма закъснение и да не се налага преправяне по няколко пъти на всеки квадратен метър. От забавено и мърляво изпълнение вреди търпят пешеходците, които се спъват на всяка крачка, бизнесът, докаран пред фалит и живущите в околните квартали, заради спрените трамваи. Предварителният план-график, подписан и одобрен от Столичната община, предвиждаше кошмарът да свърши на 3.10, но поредният “последен срок” е началото на март 2019 г.

Ремонтът на “Графа” е последният от серията некачествени и хаотични ремонти, изпълнявани под ръководството на ресорния зам.-кмет Евгени Крусев. При ремонтите на знакови булеварди като Дондуков, Васил Левски, Раковска и Константин Величков… бяха констатирани съществени дефекти и сериозно забавяне. Приоритетите на 29 годишния Крусев включваха организирането на турнир по плажен волейбол на бул. Дондуков, вместо да следи за качествено изпълнение. Последствията от това са ежемесечен ремонт на ремонта, множество пропадания и разпадащи се улични елементи. В списъка можем да включим и неспазените обещания за ремонт на ключови трамвайни трасета – по бул. Цар Борис Трети, бул. Македония, ул. Каменоделска, бул. Джеймс Баучер, невъзможността му да се справи с адекватното въвеждане на БУС ленти и все по-пречещите “умни светофари”…

Разкритията, които правим за ремонта на ул. Граф Игнатиев, преляха чашата, защото тук говорим за поредица от скандални решения, закононарушения и опасност за сградите по улицата. Единственото логично и правилно действие при толкова много и огромни провали е кметът Йорданка Фандъкова незабавно да поиска оставката на зам.-кмета Евгени Крусев, а на негово място да бъде назначен компетентен, амбициран и диалогичен човек, който в оставащите месеци до края на този мандат да се опита да спаси поне част от започнатите проекти.

Всеки опит Евгени Крусев да бъде амнистиран, при положение, че неговият подпис стои под на практика всички документи ще представлява пълна загуба на легитимност от страна на цялото ръководство на Столичната община, начело с Йорданка Фандъкова. Оставката не е само акт на поемане на политическа отговорност заради несправяне с поставените задачи, но и единствената опция след толкова много провали! Нашият екип очаква в най-кратки срокове и резултатите от проверките на всички български и европейски институции, до които подадохме сигнали.

Заради направените разкрития, екипът на организацията е подготвил и внесъл сигнали за установените нередности с обществена поръчка, финансирана със средства от ЕС до OLAF (Европейската служба за борба с измамите), Управляващия орган към МРРБ, Одитиращия орган към Министерството на финансите, Сметната палата, Финансовата инспекция и МВР.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар