Огнян Касабов

Огнян Касабов преподава философия в СУ "Св. Кл. Охридски". Участник е в „Нови леви перспективи“. Изследователските му интереси са в областта на естетиката, съзерцателния идеализъм и историческия материализъм.

Социални мрежи

RomaniaEnglish