Битовите сметки, разходите за здравеопазване, храна и транспорт се увеличават по-бързо от доходите

Доходите на домакинствата нарастват с 6.8%, а разходите с 10.6% за година. Най-висок ръст има при разходите за обзавеждане и поддържане на дома (15.9%), битови сметки (14.3%) и храна (10%).

Жилищните сметки са най-устойчиво нарастващите през последните години. Снимка: Pixabay

През четвъртото тримесечие на 2017 г. общия доход на домакинство нараства с 6.8% спрямо същия период на предходната година и достига 3284.43 лв. Разходите обаче се увеличават доста по-бързо – с 10.6% на годишна база, достигайки 3102.41 лв. за домакинство, въпреки че отбелязват лек спад спрямо третото тримесечие на 2017 г.

Средно за лице от домакинство доходът е в размер на 1449 лв., което е ръст от 9.3% от края на 2016 г. Общият разход на човек обаче нараства с 13.2% и достига 1368 лв. Фактът, че разходите се увеличават по-бързо е индикатор, че увеличението на доходите не отива за спестяване, а за потребление, което се явява стимул за икономически растеж. Онези пера, по които разходите се увеличават най-бързо, пък показват къде са най-острите лишения за семействата.

Средствата от работни заплати, които носят повече от половината доходи на домакинствата, се увеличават с 6.8% до 1770 лв. В същото време, средствата от пенсии, които осигуряват над 1/4 от дохода, нарастват с… едва 26 стотински до 861.10 лв., което означава, че домакинствата, в които пенсионерите преобладават, срещат все по-големи трудности при посрещането на основните разходи. Значително се увеличават доходите от самостоятелна заетост (27%) и собственост (77%), но те са концентрирани в малка част от домакинствата.

Единственото перо, по което разходите на домакинствата намаляват, е това за свободно време, култура и образование (-3.6%). Най-висок ръст има при разходите за обзавеждане и поддържане на дома (15.9%), битови сметки (14.3%) и храна (10%). Нарастването на разходите за здравеопазване извън задължителните осигуровки (8.4%) също изпреварва ръста на доходите.

Въпреки че плащат повече социални осигуровки (12.5%) и данъци (11.4%), доходите на домакинствата от пенсии, социални помощи, обезщетения за безработица и детски надбавки на практика са замразени.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар