Post Tagged with: "заплати"

Снимка: Pixabay.com

ВиК секторът: Ниски заплати, необходимост от инвестиции и от нов закон

От години 16 хил. заети в сектора получават недостойни възнаграждения. Заплатите трябва да се увеличат с над 40%, за да се компенсират ниските им нива, посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров

От: 11 септември 2020 България
ЕКП: Страните със слабо колективно договаряне имат най-ниски заплати

ЕКП: Страните със слабо колективно договаряне имат най-ниски заплати

Нивата на заплатите в Европа са тясно обвързани с това дали работниците са обхванати от колективни трудови договори, посочват от Европейската конфедерация на профсъюзите

От: 10 септември 2020 Икономика
Снимка: Pixabay.com

Производителността на труда в енергетиката е 4,5 пъти по-висока от средната

Същевременно секторен анализ на КНСБ показва, че средната брутна заплата в страната за периода от 2010-та година насам има 87% ръст, докато в енергийния сектор ръстът е 36,6%Производителността на труда в енергийния сектор е с 4,5 пъти по-висока от средната общо за икономиката и с почти същото равнище по-висока от тази в сектор „Индустрия“. Това показва „Анализ на социалния диалог[Продължение…]

От: 10 септември 2020 България
Снимка: ETUC

Европейските синдикати призовават за директива за справедливи минимални заплати

Минималните заплати оставят работниците в риск от бедност в 17 държави-членки, а Европейската комисия трябва да прекрати това, посочват от Европейската конфедерация на профсъюзите

Секторен анализ: Химическата индустрия у нас загубва своята атрактивност

Секторен анализ: Химическата индустрия у нас загубва своята атрактивност

В момента в сектора има 27 предприятия с действащ Колективен трудов договор и обхват от 7675 работници и служители, което представлява 80% от предприятията, в които има синдикални организации и 14% от предприятията с над 50 заети. Като обхват на работещите с колективни трудови договори в сектора това са 16,7% от заетите Химическата индустрия загубва своята атрактивност и привлекателност за[Продължение…]

От: 7 септември 2020 България
Леката промишленост: Ниски заплати, намаляване на заетите, застой на КТД

Леката промишленост: Ниски заплати, намаляване на заетите, застой на КТД

Много сектори, като туризъм, хотелиерство, ресторантьорство пропаднаха, но вече и при по-стабилни такива се очертават негативни тенденции и задълбочаване на кризата. Общото очакване е за 5-6% спад на БВП на годишна база, като основен принос ще има това тримесечие и най-вероятно последното. Колективни споразумения биха осигурили по-голяма защита на работниците и биха спрели надпреварата към дъното, чрез утвърждаването на минимални стандарти за сектора в цялата страна

От: 3 септември 2020 България
Снимка: Pixabay.com

КНСБ предлага данъчна реформа „15 – 15 – 15“

Синдикатите предлагат промени в трите основни данъчни закона, които да оставят повече пари в мнозинството от гражданите, да спомогнат за намаляване на неравенствата и за увеличение на потреблението

60/40 – пропаганда и факти

60/40 – пропаганда и факти

Етапен преглед на мярката показва, че броят на подпомогнатите е силно надценен, а официално безработните са два пъти повече от запазените на работа

Направихте ли всичко възможно, за да спасите работниците?

Направихте ли всичко възможно, за да спасите работниците?

Предприемачът Димитър Ганчев с няколко реторични въпроса към бизнеса

От: 23 март 2020 Полемики
На глобално ниво свободата на сдружаване и на колективно договаряне намалява. Снимка: blog.cefne.com

За суверенна държава – равноправно социално договаряне

Ако човек се чувства безправен и безсилен в работата си, с накърнено достойнство, той се отчуждава и от обществените дела. Горчилката от неуважението на труда се пренася и в семейството. В основата на това състояние днес е всевластието на пазарните отношения, диктатът на парите и бизнес интересите преди всичко в сферата на труда. Поради което точно оттам следва да започне обратът към формирането на държава и общество, подчинени на интересите и волята на гражданите.