КНСБ

Конфедерацията на независимите синдикати в България е доброволно обединение на самостоятелни, независими и равнопоставени федерации, отраслови, браншови синдикати и съюзи, които приемат програмните документи, устава и символиката й. Тя е най-голямата неправителствена организация в България, в която членуват повече от 280 000 синдикални члена.

Социални мрежи

RomaniaEnglish