Любослав Костов

Любослав Костов е главен асистент в Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, бакалавър и магистър по макроикономика, доктор по „Политическа икономия“ и преподавател в Университета за национално и световно стопанство в София. Член е на комисията по бюджетна политика към НСТС, а в периода 2015 – 2019 г. е участник в заседанията на две от секциите на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел. Основните му интереси са свързани с пазара на труда, неравенствата, фискалната политика и колективното договаряне. Автор е на над 15 научни публикации в тази област.

Социални мрежи


Warning: Undefined array key 0 in /home/klient.dhosting.pl/bcdmedia/baricada.org/public_html/wp-content/plugins/cardoza-facebook-like-box/cardoza_facebook_like_box.php on line 924
RomaniaEnglish