Любослав Костов

Любослав Костов е главен асистент в Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ, бакалавър и магистър по макроикономика, доктор по „Политическа икономия“ и преподавател в Университета за национално и световно стопанство в София. Член е на комисията по бюджетна политика към НСТС, а в периода 2015 – 2019 г. е участник в заседанията на две от секциите на Европейския икономически и социален комитет в Брюксел. Основните му интереси са свързани с пазара на труда, неравенствата, фискалната политика и колективното договаряне. Автор е на над 15 научни публикации в тази област.

Социални мрежи

RomaniaEnglish