В категории:България

Работниците от „Оброчище“ все още се лутат в търсене на заплатите си

Три години след стачните им действия и протестите, миньорите още не могат да получат изработените си възнаграждения, с които призрачният концесионер на мината ги завлече

Протест на работници в мина „Оброчище“ през юни 2017-та година. Снимка: Илиян Станчев

Обновена на 29.05.2020 в 09:30 часа

Съдебното производството по несъстоятелност на концесионера на мангановата мина край Оброчище „Евроманган“ ЕАД може да бъде спряно заради неизплатени разноски по делото от страна на кредиторите, сред които водеща роля има подчинената на финансовия министър Владислав Горанов Национална агенция по приходите (НАП), съобщава БНР.

Компанията има задължения към НАП на стойност над 5 000 000 лева, но за да се стигне до някакво разпределение на имуществото ѝ към кредиторите, сред които най-вече държавата, делото трябва да приключи. За целта обаче НАП трябва да внесе около 25 000 лева разноски по делото, като срокът отдавна е изтекъл, а от институцията няма реакция.

За завеждане на дело за несъстоятелност настояваха работниците, чиито заплати им не са плащани от септември месец 2018 година, а проблемите с недобросъвестния концесионер датират от години. След законови промени беше дадена възможност, при достатъчен брой ощетени работници, които не са получили своите заплати, „Инспекцията по труда“ (ИА ГИТ) да стартира производство по несъстоятелност срещу некоректни работодатели. Това от своя страна е законово основание работниците да получат неизплатените си заплати от Фонда за гарантиране на вземанията.

Няколко пъти Министерството на енергетиката спираше правомощията на концесионера заради неизплатени такси към държавата, многократни бяха протестите на работещите в мината заради неспазване на трудовите им договори, докато не се стигна до момента, в който през март месец тази година Добричкият окръжен съд обяви в несъстоятелност „Евроманган“ по искане на ИА ГИТ и „Енерго Про“.

Делото по несъстоятелност на „Евроманган“ ЕАД започна с огромно закъснение, но решението на Добричкия окръжен съд от март месец тази година да уважи искането на „Инспекцията по труда“ и „Енерго про“ и да обяви концесионера в несъстоятелност даде най-после надежда на работниците, че ще успеят да си вземат част от неизплатените възнаграждения от Фонда.

Проверка на „Барикада“ показва, че според данните от Търговския регистър, срещу фирма „Евроманган“ ЕАД с ЕИК 124058778 е образувано дело по молба на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. С решение №29 от 11.03.2020 г. на Добричкия окръжен съд е открито дело по несъстоятелност, но поради поради пропуск на съда несъстоятелността не е обявена в същото решение, но това е направено по-късно с решение №39 от 18.05.2020 г.

За „Барикада“ експертът Ваня Григорова обясни, че работниците имат право да се обърнат към фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при несъстоятелност на работодателя още при откриване на делото, като не е нужно то да е приключило.

„Те имат право да получат от него последните 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения. Тъй като става ясно, че на работниците са им дължими средства още от 2018 г., трябва да знаят, че те няма да бъдат покрити от Фонда, но им остават дължими от дружеството. Според Търговския регистър е в ход осребряване на имуществото, затова те трябва да проверят дали са включени в списъка на кредиторите и ако не са, да поискат да бъдат включени, като се обърнат към назначения синдик веднага. Това задължително трябва да бъде писмено и да имат доказателства, че са го направили. Ако фирмата има активи и те бъдат разпродадени добросъвестно, има някакъв шанс да получат пълните си заплати“, обясни тя.

Публичните дългове към държавата на „Евроманган” възлизат на над 5 милиона лева, от тях над 370 хиляди са неразплатените задължения към работниците и близо 200 хиляди към „Енерго про“, уточнява национално радио. В този порочен кръг над сто работници – настоящи и бивши остават без изплатени възнаграждения.

От Инспекцията по труда също излязоха с официално съобщение, че производството по несъстоятелност и евентуалното му спиране не възпрепятства кандидатстването на работниците към Фонда за гарантиране на вземанията.

„Работниците и служителите на мина „Оброчище“ няма да загубят право да получат обезщетения за неизплатени възнаграждения от Фонда за гарантираните вземания, дори производството по несъстоятелност да бъде прекратено. Благодарение на инициираното от ИА „Главна инспекция по труда“ дело за откриване на несъстоятелност на „ЕВРОМАНГАН“ ЕАД – концесионер на мината, с Решение № 29 от 11.03.2020 г. на Окръжен съд Добрич, вписано в Търговския регистър на 13.03.2020 г., дружеството е с открито производство по несъстоятелност. Това е едно от основанията работниците и служителите да се обърнат, в срок от 3 месеца, към Фонда за гарантирани вземания за изплащане на обезщетения. По информация на Агенцията такива заявления вече са подадени.

С откриването на производство по несъстоятелност правомощията на ИА „Главна инспекция по труда“ по случая се изчерпват. В търговските дела по несъстоятелност статутът на Агенцията е различен от статута на кредиторите, поради факта, че тя не предявява свои вземания. До този момент в ИА ГИТ не е постъпило искане от Окръжен съд Добрич за предплащане на средства за покриване на текущи разноски в производството. Именно поради особения статут на Инспекцията по труда, такива искания не са постъпвали и по други дела, с които са откривани производства по несъстоятелност по инициатива на Агенцията“, посочват от ГИТ.

Окръжният съд в Добрич е приканил кредиторите на обявеното в несъстоятелност дружество „Евроманган“ да предплатят средства за развитие на производството още на 15 април тази година. Сумата, която всеки от тях трябва да предплати, е съобразена с претендираните им вземания, като най-голямата е за НАП – 24 920 лева. До този момент обаче единствено „Енерго про“ е внесло своята дължима сума от 500 лв., споделя назначеният синдик по делото Иван Манолов.

По думите на Иван Манолов срокът, даден на НАП, да предплати своята част от разноските по делото, вече е изтекъл, а от самата агенция реакция няма.

Междувременно мината е с прекъснато електроснабдяване от края на февруари месец, което означава, че изпомпването на водата от галериите е прекратено за повече от два месеца. По данни на един от работниците на мината Димитър Иванов, цитиран от БНР, за 24 часа са се изпомпвали между 420 и 510 кубика вода. Според него простата аритметика показва, че галериите днес вече са под вода. Затова преди около месец синдикът Иван Манолов предприема следващата стъпка и изпраща писмо до Министерството на енергетиката и областния управител на Добрич с искане да се назначи комисия, която да установи на място какво е състоянието на мината, но до момента всички институции мълчат.

„Кога държавата ще прояви нужното уважение към едно от богатствата си, а именно притежанието на една от четирите манганови мини в света, предстои да проследим във времето“, завършват от БНР.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар