Близо половината българи живеят в пренаселени домове

Докато светът се бори с COVID-19 чрез препоръки за физическо дистанциране, в България има трайна тенденция голяма част от населението да живее в домове, в които няма достатъчен брой помещения, подходящи за размера на домакинството. В допълнение към това страната ни оглавява и класациите за материални лишения, просрочия на битови сметки, невъзможност за отопляване на дома и други

Почти половината от българското население живее в пренаселени домове, като по този показател страната ни е в челото на негативната класация заедно с Румъния и Латвия, обобщава Европейската статистическа служба (Евростат).

Обобщените данни се отнасят за 2018-та година и показват, че 41.6% от хората в България живеят в домове без достатъчен брой помещения, подходящи за размера на домакинството. Това е повече от два пъти по-голям процент от населението в подобна ситуация средно в Европейския съюз – 17.1%. България е една от няколкото страни, които вече са предоставили данни и за 2019-та година, когато се отчита скромно подобрение – през миналата година 41.1% от хората са живеели в пренаселени домове у нас.

Евростат изнася данните в контекста на настоящата криза с пандемията COVID-19, борбата с която изисква социално дистанциране, максимално изолиране от възрастни и рискови групи, а също така налага работа от вкъщи, докато у дома са и децата заради затворените училища.

„Въпреки че са весели, пренаселените домакинства могат да се чувстват в още по-голяма степен на тясно с децата, играещи в същата стая като родителите, които се опитват да работят дистанционно по време на блокирането заради коронавируса. Освен това, пренаселената среда може да представлява по-висок риск за разпространение на вируса“, пишат от Евростат.

Но данните за България не са новост – страната ни трайно е в челото по този показател, макар да бележи известен прогрес за последното десетилетие – от 47.4% до 41.1% през 2019-та година. Въпреки това през 2010-та година страната ни е била на четвърто място в негативната класация, като освен Латвия и Румъния, пред нас е била и Полша с 47.5% от населението, което е живеело в пренаселени домове, докато днес в такава ситуация са 37.6% от поляците.

Същевременно, по данни от доклад на Световната банка, поръчан от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и цитиран от „Капитал“ през 2017-та година, в България е имало около 1.2 млн. незаети и необитаеми жилищни единици. Според Световната банка държавата има слаба жилищна политика, а общините – почти нулева такава.

В дъното на класацията с най-малък процент от населението, обитаващ жилища с недостатъчен брой помещения за членовете на домакинството, са Кипър – 2.5%, Ирландия – 2.7%, Малта – 3.4%, Холандия – 4.1% и Испания – 4.7%. Под средното за ЕС ниво от 17.1% са още Чехия, Швеция, Австрия, Естония, Словения, Португалия, Дания, Люксембург, Франция, Германия, Финландия и Белгия, а над тях – освен Румъния, Латвия, България и Полша са още Хърватия, Словакия, Гърция, Италия, Литва и Унгария.

Същевременно Европейската статистическа служба измерва и какъв процент от населението в държавите-членки живеят в домове, които са достатъчно големи и за повече членове на домакинството. Логично оглавяващите класацията за пренаселеност са в дъното на тази и обратното, макар все пак да настъпват някои промени.

На върха със 73.4% от населението, живеещо в жилища с по-голям капацитет, е Малта, следвана от Ирландия и Кипър – 71.4%. На обратната страна отново са Румъния (7.3%), Латвия (9.9%) и България (11.5%), но тук страната ни е изпреварена и от Гърция (10.4%). Средно в ЕС през 2018-та година 33.0% от хората са водили живот в домове, в които има повече от необходимите помещения за съответното домакинство.

Към данните за живота в пренаселени домове може да се добави и фактът, че рядко у нас тази пренаселеност може да се счита за „весела“ поради финансовото положение на голяма част от домакинствата.

Страната ни е водач заедно с Румъния в статистиката на Евростат за материални и социални лишения през 2018-та година с 34.3% от населението, живеещо в лишения при средно 12.8% за ЕС.

Също така страната ни е в челото по отношение на броя на домакинствата, които не успяват да си плащат навреме сметките за комунални услуги – това се случва в 30.1% от домакинствата у нас, като положението е по-лошо само в Гърция, а средното ниво за ЕС е едва 6.6%.

Често тези пренаселени домове остават студени – България е лидер в статистиката за процент от населението, което не успява да поддържа дома си адекватно топъл, като тук това важи за около 34% от населението при средно 7% за ЕС.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар