В категории:България

Грешки за 3.6 млрд. лв. е открила Сметната палата в отчетите на бюджетни институции

За втора поредна година отчетът на Софийския университет не е приет. За четири министерства – на вътрешните работи, отбраната, здравеопазването и труда и социалната политика – те са приети с резерви. Некоригираните отклонения във всички бюджетни институции са за 244 млн. лв.

Снимка: Pixabay

Отчетите на цели 5 бюджетни организации за 2016 г. не са били заверени при проверките през последната година, според обобщените данни за работата на Сметната палата. През миналата година това се случи само със Софийския университет, като одитът заключи, че предоставените документи “не дават вярна и честна представа за финансово състояние и имущество на Софийския университет към 31 декември 2016 г.”

Най-добрият университет у нас не успява да се отчете пред данъкоплатците за шеста година поред, като в три от тях не е получил заверка, а в другите такава е дадена, но с резерви. Това не попречи на правителството да даде допълнителни 10 млн.лв. за “достойно отбелязване” на годишнина към бюджета на СУ, когато учебното заведение заплаши с протести в началото на годината.

Другите 4 институции с отказ за заверка са агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ и общините Лозница, Омуртаг и Братя Даскалови. С резерви са заверени 19 отчета, сред които тези на 4 министерства – тези на отбраната, здравеопазването, труда и социалната политика и вътрешните работи.

В същата ситуация са и 15 общини: Белоградчик, Дряново, Долна Митрополия, Кубрат, Завет, Хайредин, Елин Пелин, Самоков, Сопот, Крумовград,  Пазарджик, Хисаря, Стамболово, Ивайловград, Неделино. Повечето от тези общини са малки и вероятно нямат нужния административен капацитет, за да извършват качествена финансова отчетност, но е странно, когато в същата ситуация се оказва и МВР.

В други 56 случая отчетите са заверени с “обръщане на внимание”, а в 212 – без забележки. Големият брой откази за заверка и такава с резерви е впечатляващ като се има предвид, че одиторите съдействат на институциите да коригират грешките по време на извършваната проверка. По този начин са били изчистени отклонения за 3.6 млрд. лв., което е с 42% повече в сравнение с 2015 г.

Споменатите вече институции с проблемни отчети не са могли да предоставят нужната информация, дори след като одиторите са посочвали грешките. Некоригираните отклонения при всички бюджетни организации са за общо 244 млн. лв., но според доклада на Сметната палата “размерът на отклоненията не е съществен”.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар