В категории:Рикошет

Постановление №666

Едно постановление доскоро бродеше из България. Постановление №208!

Но ликуй, народе! Старо и младо,
хвалете днес президента и премиера!

Неистов триумф на родното консервативно фейсбук войнство беляза края на работната седмица. Причината – митичното Постановление №208 на Министерски съвет беше отменено от служебния кабинет. Голяма част от същия този „консервативен“ (наричам го така поради добронамерност, а иначе бих могъл спокойно да го етикетирам и като откровено кафяв) фейсбук елит, който по неясни причини е брандиран и като „ляв“, вероятно никога не е чел въпросното злокобно, дяволско постановление.

Този факт обаче не се оказа пречка пред превръщането на документа в кауза №1 и фикс идея за една голяма част от българския народ (или поне тази част от него с достъп до социалните мрежи). С мощната подкрепа основно на БСП, но и на други политически партии и фигури. Според легендата, въпросното постановление в общи линии предвиждаше налагането на халифат у нас и закриването на майка България, каквато я познаваме. Нищо по-малко.

Ето, че не се дадохме! На спешно заседание, свикано от симпатизанта на Реформаторския блок Огнян Герджиков по неясни причини в петък следобед, в края на работната седмица, въпреки че два дни по-рано кабинетът проведе кротко и спокойно редовно заседание, постановлението беше отменено! Урааа!

Но каква ирония. Точно както едва ли е чел по същество самото постановление, консервативният фейсбук елит пропусна да прочете и какво всъщност казаха служебните министри на вътрешните работи и на социалната политика след заседанието. А именно, че въпросното постановление се отменя, защото „на практика не е функционирало“ в сегашния си вид. Тоест, необходима е по-добра наредба, която в по-голяма степен да гарантира поставените цели. А целите личат от самото наименование на Наредбата: „За условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила“.

„Искаме да създадем действащ механизъм, който да гарантира в максимална степен поетите ангажименти на България към ЕС. Ангажиментите, които имаме към бежанците, на които сме дали убежище и международна закрила, така че този процес да бъде последователен, работещ, да имаме механизъм и орган, който да следи и контролира всеки един етап от изпълнението на едно такова споразумение за интеграция“, обясни министърът на вътрешните работи Пламен Узунов. И добави: „До момента в действащата наредба имаше задължение към общините. Ние искаме да направим този процес по-действен, да се откроят ползите на общините от това да приемат на своя територия чужденци, които търсят убежище, така че да бъдат по-добре интегрирани, както в обществото, така и на пазара на труда“

Но кой ли да слуша и чете? Нали споразумението, което спокойно може да носи и номера на дявола – 666, вместо скучното 208, вече е в историята. Покрай ушите мина уговорката, че постановлението е отменено, за да бъде изготвено на негово място ново, по-добре функциониращо такова. За това е поставен и срок – 7 дни, създадена е и работна група. Най-вероятно изготвената от „Борисов 2“ наредба през август миналата година не е била перфектна. Но по всяка вероятност промените в нея ще бъдат по същество козметични. Или дори да не са такива, те няма да променят основната цел – по-добрата интеграция на получили убежище или международна закрила у нас чужденци.

Именно тази генерална цел, а не конкретните стъпки как тя да се реализира, бяха големият бич на будната консервативна общественост. И общо взето най-големият проблем в държавата през последната година. Написването на някакви конкретни правила как да бъдат интегрирани онези малцина чужденци, получили статут у нас, които все пак желаят да останат тук, се оказа далеч по-голям проблем от всички безобразия, които ни се стоварват ежедневно върху главите.

И съответно – отмяната на постановлението предизвика много повече внимание от поголовното увеличение на цената на живота, която ни беше сервирана. Природен газ, ток, вода, парно се вдигат с брутални темпове, но ние ликуваме, че е отменена наредба, която има за цел все пак да сложи някакъв ред в начина, по който да бъдат интегрирани бежанци у нас. Въпросната наредбата впрочем е задължителна, тъй като за интеграцията на получили статут чужденци страната ни получава безвъзмездна финансова помощ по два европейски фонда – „Убежище, миграция и интеграция“ и „Вътрешна сигурност“ за периода 2014 – 2020 година.

„Всеки, които е пристигнал в България и е получил такъв статут, има право на социално подпомагане“, обясни социалният министър Гълъб Донев след заседанието, на което „Постановление №666“ беше отменено. И добави, че наистина има какво да бъде подобрено в отменената наредба, тъй като са липсвали достатъчно ясни критерии за получаването на тази помощ. „Трябва да има критерии и отговорности на страните, ако не спазват споразумението за интеграция, трябва да има санкционен механизъм“, каза той. Именно подобни критерии и отговорности на страните – общини и бежанци, ще бъдат заложени в новата наредба. Ами щом е имало нужда… адмирации, както се казва. Е, остава отворен въпросът трябваше ли това да се случва с този ампломб в петък вечер? Но как иначе вниманието от далеч по-важни проблеми да бъде отклонено.

Отмененото постановление даваше право на получил статут чужденец да сключи „споразумение за интеграция„. Всеки кмет на община пък имаше право да подаде заявление към Държавната агенция за бежанците (ДАБ) колко такива споразумения може да сключи. Двете страни взаимно трябваше да се договорят по ясни правила, като беше предвиден т.нар. „индивидуален интеграционен план„. ДАБ пък трябваше да го играе посредник – да води регистър както на общините, така и на чужденците. В процеса беше включено и Националното сдружение на общините, което също да получава копие от регистъра. Според „злокобната“ наредба споразуменията нямаше да бъдат безсрочни, а точно обратното – за срок от една година. И да – на база на това споразумение, което цели да овладее хаоса, чужденците одобрени за статут трябваше да получат услуги като: настаняване в общинско жилище, място в детска градина и училище за децата, обучение по български, здравни грижи, професионално обучение и ориентиране, включване в програми за заетост, информация за свободни работни места.

Колко страшно, наистина! Що за наглост! Далеч по-добре е регистри да няма, чужденците да се изолират и капсулират, без да е ясно къде точно живеят, децата им да не посещават училища, да нямат достъп до здравни грижи и условия за изучаване на български или за търсене на работа. Гълъб Донев може би е прав, че за неизпълнение на задълженията от страна на чужденците може би са липсвали санкции. Но в никакъв случай не са липсвали задължения. На база отмененото постановление чужденецът беше задължен: да приеме предложената му подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на възрастни, както и в програми и проекти с интеграционна насоченост; да осигури посещаването на детска градина, съответно на училище, от непълнолетните членове на неговото семейство; да ползва осигуреното му жилище с грижата на добър стопанин и други.

Заложени бяха и разпоредби за прекратяване, например: при неизпълнение на дейности от споразумението по вина на чужденеца или общината; когато чужденецът е осъден с влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода; при отнемане или прекратяване на предоставената международна закрила с влязло в сила решение и други. Нещо повече, споразумението можеше да бъде отменено и едностранно от кмета на общината, когато: чужденецът системно нарушава обществения ред; не изпълнява задълженията по споразумението и мерките, заложени в индивидуалния интеграционен план; откаже да приеме предложената му подходяща работа и/или включване в програми и мерки за заетост и обучение на възрастни.

Е, сега всичко това, записано дума по дума в злокобното постановление, което стана знаме на предизоборната кампания на БСП (и не само) както за президентските, така и за предсрочните парламентарни избори, е отменено. Най-вероятно голяма част от отменените текстове отново ще бъдат записани, в нова наредба, с някои добавки и промени. И така би трябвало да бъде. Но междувременно далеч от вниманието на избирателя, заблуден от димки като тази временна и козметична отмяна, ударно се увеличават цени, а да ни управляват в тотално безпринципни коалиции се готвят политици, които дори не са обещавали да решат истинските проблеми на българското общество. Две от тях – „Воля“ на Марешки и „Обединените патриоти“ Каракачанов, Сидеров и Симеонов, дори не си направиха труда да публикуват управленски програми за тези избори. Но както е казал е поетът,

Ликуй, народе! Тъй овце блеят
и вървят с псета подир овчарят.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар