Софийският университет пак вдига таксите за обучение

В някои специалности и най-вече при задочна форма на обучение, увеличението е двойно или дори по-голямо. Повишението на таксите периодично през годините предизвиква протести на студенти, но без Академичните съвети да се трогнат особено от това

Снимка: www.uni-sofia.bg

Ново увелечение на таксите за обучение предвижда Академичният съвет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предложенията за увеличение по отделните факултети са качени на официалния сайт на университета, а на 22 февруари ще бъдат обсъдени на заседание на Академичния съвет.

В някои специалности и най-вече при задочна форма на обучение, увеличението е двойно или дори по-голямо – например задочното обучение в историческия факултет скача от 200 на 400 лева, а в специалност „Туризъм“ на Геолого-географския факултет таксата става 420 вместо досегашните 150 лева. В съобщението се посочва, че таксите ще бъдат увеличени само за новопостъпващите студенти през учебната 2017/2018 година.

Увеличение на таксите обаче имаше и през миналата година, когато например редовното обучение в специалностите „Право“ и „Международни отношения“ скочи от 500 на 739 лева, а задочно обучение в професионално направление „Педагогика“ – от 115 на 485 лева. Увеличение през тази година се предлага в общо девет факултета:

Богословския факултет
за редовно обучение – от 540 лева на 560 лева;
за задочно обучение – от 246 лева на 300 лева.

Геолого-географския факултет
за редовно обучение в специалност „Регионално развитие и политика“ – от 380 лева на 420 лева и за задочно обучение в същата специалност – от 150 лева на 300 лева;
за задочно обучение в специалност „Туризъм“ – от 150 лева на 420 лева.

Историческия факултет
за редовно обучение – от 590 лева на 600 лева;
за задочно обучение – от 200 лева на 400 лева;
за задочно обучение на докторанти – от 450 лева на 900 лева.

Стопанския факултет
за редовно обучение в специалност „Стопанско управление“ – от 380 лева на 460 лева;
за редовно обучение в специалност „Икономика“ – от 340 лева на 460 лева.

Факултета по класически и нови филологии
за редовно обучение в специалностите „Японистика“, „Кореистика“ и „“Южна, Източна и Югоизточна Азия“ – от 590 лева на 690 лева;
за задочно обучение на докторанти – от 600 лева на 1 000 лева.

Факултета по славянски филологии
за задочно обучение на докторанти – от 600 лева на 1 000 лева.

Философския факултет
за редовно обучение в специалност „Публична администрация“ – от 380 лева на 420 лева;
за задочно обучение в специалност „Публична администрация“ – от 150 лева на 300 лева;
за редовно обучение в специалност „Културология“ – от 560 лева на 600 лева.

Факултета по химия и фармация
за редовно обучение на чуждестранни студенти в специалност „Фармация“ – от 4 650 евро на 7 700 евро;
за обучение на чужд език на чуждестранни студенти – от 4 650 евро на 7 700 евро.

Факултета по начална и предучилищна педагогика
за редовно обучение – от 485 лева на 530 лева;
за задочно обучение – от 485 лева на 530 лева и
намаляване на таксите за редовно обучение на чуждестранни студенти – от 3 300 евро на 3 100 евро и за обучение на чужд език на чуждестранни студенти – от 3 000 на 2 550 евро.

Без промяна остават таксите на обучение на новоприети студенти, докторанти и специализанти в Биологическия факултет, Медицинския факултет, Факултета по журналистика и масова комуникация, Физическия факултет, Факултета по педагогика и Юридическия факултет.

Предложенията за промени в таксите, обсъдени на 14 февруари от Съвета на деканите, предвиждат намаляване на таксата за обучение на студенти редовно обучение, приети в специалност „Математика“ на Факултета по математика и информатика от 800 лева на 640 лева.

Повишението на таксите периодично през годините предизвиква протести на студенти, но без Академичните съвети да се трогнат особено от това. За настоящата учебна 2016/2017 година 17 университета са увеличили размерите на таксите със средно 17,8%, въпреки че дори и най-престижните от тях не успяват да привлекат достатъчно кандидати и в част от специалностите остават незаети места.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар