Post Tagged with: "КНСБ"

Снимка: pexels.com

МРЗ в ЕС – не по-малко от 50% от средната, искат европейските синдикати

Европейската конфедерация на профсъюзите настоява за двоен праг за определяне на минималната работна заплата в отделните страни в съюза – трябва да бъде записано в директива, че тя не трябва да бъде по-малко от 60% от медианната или по-малко от 50% от средната заплата за съответната страна. КНСБ подкрепя този и останалите призиви на ЕКП

От: 17 септември 2020 Икономика
Снимка: Pixabay.com

ВиК секторът: Ниски заплати, необходимост от инвестиции и от нов закон

От години 16 хил. заети в сектора получават недостойни възнаграждения. Заплатите трябва да се увеличат с над 40%, за да се компенсират ниските им нива, посочи президентът на КНСБ Пламен Димитров

От: 11 септември 2020 България
ЕКП: Страните със слабо колективно договаряне имат най-ниски заплати

ЕКП: Страните със слабо колективно договаряне имат най-ниски заплати

Нивата на заплатите в Европа са тясно обвързани с това дали работниците са обхванати от колективни трудови договори, посочват от Европейската конфедерация на профсъюзите

От: 10 септември 2020 Икономика
Снимка: Pixabay.com

Производителността на труда в енергетиката е 4,5 пъти по-висока от средната

Същевременно секторен анализ на КНСБ показва, че средната брутна заплата в страната за периода от 2010-та година насам има 87% ръст, докато в енергийния сектор ръстът е 36,6%Производителността на труда в енергийния сектор е с 4,5 пъти по-висока от средната общо за икономиката и с почти същото равнище по-висока от тази в сектор „Индустрия“. Това показва „Анализ на социалния диалог[Продължение…]

От: 10 септември 2020 България
Снимка: Pixabay.com

2 млрд. лв. от икономиката изяжда сивият сектор в хранително-вкусовата промишленост

Секторен анализ на синдикатите показва, че само от намаляването наполовина на сивата икономика в сектора, биха се добавили около 2 млрд. лева към БВП годишно

От: 8 септември 2020 България
Секторен анализ: Химическата индустрия у нас загубва своята атрактивност

Секторен анализ: Химическата индустрия у нас загубва своята атрактивност

В момента в сектора има 27 предприятия с действащ Колективен трудов договор и обхват от 7675 работници и служители, което представлява 80% от предприятията, в които има синдикални организации и 14% от предприятията с над 50 заети. Като обхват на работещите с колективни трудови договори в сектора това са 16,7% от заетите Химическата индустрия загубва своята атрактивност и привлекателност за[Продължение…]

От: 7 септември 2020 България
Леката промишленост: Ниски заплати, намаляване на заетите, застой на КТД

Леката промишленост: Ниски заплати, намаляване на заетите, застой на КТД

Много сектори, като туризъм, хотелиерство, ресторантьорство пропаднаха, но вече и при по-стабилни такива се очертават негативни тенденции и задълбочаване на кризата. Общото очакване е за 5-6% спад на БВП на годишна база, като основен принос ще има това тримесечие и най-вероятно последното. Колективни споразумения биха осигурили по-голяма защита на работниците и биха спрели надпреварата към дъното, чрез утвърждаването на минимални стандарти за сектора в цялата страна

От: 3 септември 2020 България
Безплатен онлайн курс по трудови и осигурителни отношения

Безплатен онлайн курс по трудови и осигурителни отношения

Курсът на КНСБ е предназначен да даде на обучаемите основни знания за действащата трудова и осигурителна правна уредба, като предоставя теоретични и практически знания за основните принципи, понятия и институти на трудовото и осигурителното право

От: 26 август 2020 България
КНСБ организира безплатен онлайн курс за трудови и осигурителни права

КНСБ организира безплатен онлайн курс за трудови и осигурителни права

Целта на обучението е да се повиши  информираността за основните права и задължения, произтичащи от трудовото и осигурително законодателство и възможности за защита на работниците и служителите, и създаване на предпоставки за намаляване на упражняване на нерегламентирани практики при осъществяване на трудовите отношения Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) организира безплатно онлайн обучение за работещи на тема „Трудови и[Продължение…]

От: 30 юли 2020 България
Снимка: Pixabay.com

КНСБ предлага данъчна реформа „15 – 15 – 15“

Синдикатите предлагат промени в трите основни данъчни закона, които да оставят повече пари в мнозинството от гражданите, да спомогнат за намаляване на неравенствата и за увеличение на потреблението