Васил Маджирски

Васил Маджирски е магистър по урбанизъм, член на Съюза на урбанистите в България и активист за повишаване на гражданското участие в градското планиране в София. Работил е в държавния, частния и гражданския сектор по проекти за градско развитие. Подготвя и дисертация в УАСГ по тема за градската мобилност.

Социални мрежи

RomaniaEnglish