Тома Белев

Магистър по горско стопанство – опазване на природната среда. 17 години е работил в системата на държавната горска администрации и е отговарял за защитените територии и Природен парк Витоша. Автор в няколко плана за управление на защитени територии. Председател на Асоциацията на парковете в България. Общински съветник в София от групата на "Демократична България".

Социални мрежи

RomaniaEnglish