Олег Йорданов

Физик, бивш председател на Научния съвет и ръководител на лаборатория в Института по електроника на БАН. Бивш член на Общото събрание на БАН. Бивш председател на Общото събрание на преподавателите и Ръководител на Департамента по математика и науки в АУБ, Благоевград. Бивш главен редактор на сп. „Светът на физиката“, издание на Съюзът на физиците в България. Подготвил и преподавал университетски курсове по математика, физика, астрономия и математични методи в икономиката в България и няколко университета по света. Преподвател в Африканският универстет по науки и технологии, Абуджа, Нигерия. Преподаветел в четири различни университета в САЩ. Понастоящем е в Департамента по математически науки към Университета Клемсън, Южна Каролина.

Социални мрежи

RomaniaEnglish