Николай Арабаджиев

Завършил е Московския държавен институт за международни отношения през 1979 година. Работил е в Министерство на външните работи. Завеждал е международния отдел на ЦК на ДКМС. Сътрудничил е на Издателството на Софийски университет и на две комисии в Народното събрание. Председател е на фондация „Образование през целия живот”. В момента ръководи собствена фирма за консултантски услуги.

Социални мрежи

RomaniaEnglish