Любомир Николов

Любомир Николов е строителен инженер и икономист, член на Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели и Съюза на ловците и риболовците в България. Автор е на четири книги. Има многобройни публикации в различни български медии.

Социални мрежи

RomaniaEnglish