Петър Банков и Станислав Додов

Петър Банков е докторант по политология в Глазгоуския университет и магистър по изследвания на Централна и Източна Европа от Ягелонския университет (Полша). Изследователските му интереси са насочени към политически партии, местна политика и политическа география. Станислав Додов е социален педагог с фокус в сферата на човешките права, правата на децата и политическия тренинг. Работил е като координатор, фасилитатор, обучител и консултант с множество организации в България и Европа.

Социални мрежи

RomaniaEnglish