Александру Йонашку

Александру Йонашку (р. 1989 г.) е доктор на филологическите науки с изследване, озаглавено "Чудовищното и чудовищността в английската литература от ХIX век и в румънската литература от ХХ век", което изследва с методите на историята и на литературната теория, културната история на идеята за чудовищност на Запад и в Румъния.

Социални мрежи

RomaniaEnglish