В категории:България

Все повече работници в ЕС получават служебни смартфони. Не и в България

На фона на призивите за „работа от вкъщи“, България е на дъното в статистиката на Евростат по отношение на процентът от служителите, които са получили от своя работодател фирмени преносими устройства, които позволяват мобилна интернет връзка

Делът на служителите, оборудвани с фирмени преносими устройства с интернет връзка нараства в Европейския съюз, посочва Европейската статистическа служба (Евростат) в своя публикация в разгара на пандемията от COVID-19.

Данните отразяват важността на това персоналът да може да поддържа контакт с компанията, както и с доставчици и клиенти, докато е в движение и са особено важни по време на настоящата пандемия, когато много служители работят от дома си, посочва Евростат.

Същевременно числата показват, че България е на дъното на Европейския съюз по този показател през изминалата 2019-та година. При средно 57% от заетите в Швеция, която води класацията, то в България едва 11% от служителите са били оборудвани с фирмени устройства с достъп до интернет.

Средният процент за ЕС е 28% или близо три пъти по-голям от този в България. Сред държавите-членки на ЕС се открояват скандинавските страни и Ирландия, където повече от половината от заетите в тези страни са оборудвани с фирмени преносими устройства, които позволяват мобилна интернет връзка през 2019 г.

Освен в Швеция, тази практика е най-разпространена още в Ирландия (55%), Финландия (54% ) и Дания (52%). Най0близко до България в другия край на класацията се нареждат Кипър (16%) и Гърция (17%).

Спрямо предходната 2018 г. делът на лицата, получили фирмени преносими устройства, които позволяват мобилна интернет връзка, се увеличава най-много в Швеция, където е нараснал с 6 процентни пункта (п.п.) от 51% през 2018 г. на 57% през 2019 г. Сериозно работят в тази посока работодателите и във Финландия, Литва и Малта, като делът на служителите с фирмени мобилни устройства се увеличава с 5 п.п. в тези държави.

На обратната страна отново е България, където няма никаква промяна в тази насока – 11% от служителите са получили фирмено устройство с достъп интернет и през предходната година.

В началото на годината Евростат публикува сходни данни, но представени по друг начин – каква част от компаниите осигуряват мобилни устройства с достъп до интернет на своите служители. Данните логично потвърждават обобщените днес и показват, че българските работодатели са на дъното на Европейския съюз по отношение на осигуряването на служебни мобилни телефони, таблети и лаптопи с интернет връзка за своите служители.

46% от компаниите са осигурявали на свои работници мобилни устройства при средно 68% за Европейския съюз. Почти всички предприятия предоставят мобилни устройства с интернет връзка на персонала в северните страни като Финландия (96%), Дания (92%) и Швеция (87%). Делът е над 80% също в Хърватия и Литва (по 86%), Чехия и Словения (83%), Естония и Австрия (80%).

Страната ни бележи скромен ръст по този показател, като през 2018-та година 45% от фирмите са осигурили мобилни устройства на служителите си. За сравнение, ръстът в съседните Румъния е със 7 процентни пункта – от 51 на 58%, а в Гърция с 5 п.п. – от 51% на 56%.

Както данните за работниците с осигурените служебни устройства, така и тези за компаниите, които правят това, се отнасят до предприятия с поне 10 или повече служители в съответната компания.

По последните актуални данни на националната статистика, които са за 2017-та година, в групата „10 и повече наети лица“, която Евростат изследва относно предоставянето на мобилни устройства с интернет връзка, средно за пет години назад до 2013-та година у нас са попадали около 7.8% от активните предприятия. Същевременно в тях работят общо над 2/3-ти от всички заети – 69.4% средно за периода 2013 – 2017-та година.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар