В категории:България

Българските работодатели най-рядко в ЕС осигуряват служебни мобилни устройства

Проучване на Евростат сочи, че страната ни е на дъното в Европейския съюз по отношение на фирмите, които осигуряват служебни телефони, таблети или лаптопи с достъп до интернет

Българските работодатели са на дъното на Европейския съюз по отношение на осигуряването служебни мобилни телефони, таблети и лаптопи с интернет връзка за своите служители, сочат данни от Евростат. У нас през 2019-та година 46% от компаниите с поне 10 наети служители са осигурявали на своите работници мобилни устройства при средно 68% за Европейския съюз.

Почти всички предприятия предоставят мобилни устройства с интернет връзка на персонала в северните страни като Финландия (96%), Дания (92%) и Швеция (87%). Делът е над 80% също в Хърватия и Литва (по 86%), Чехия и Словения (83%), Естония и Австрия (80%).

Европейската статистическа служба отбелязва, че „за разлика от това, само 46% от предприятията в България са предоставили такива мобилни устройства с интернет връзка на всеки своя персонал през 2019 г“. След нас с 56% или 10 процентни пункта повече се нарежда Гърция, а след това са Румъния (58%) и Обединеното кралство (60%).

Страната ни бележи скромен ръст по този показател, като през 2018-та година 45% от фирмите са осигурили мобилни устройства на служителите си. За сравнение, ръстът в Румъния е със 7 процентни пункта – от 51 на 58%, а в Гърция с 5 п.п. – от 51% на 56%.

Демография на българските предприятия

Последните налични данни на Националния статистически институт за България се отнасят за 2017-та година и бяха публикувани през лятото на 2019-та. От тях е видно, че през 2017-та година у нас са действали 347 730 активни предприятия (0.1 процентни пункта по-малко спрямо година по-рано), като най-много от тях са били онези с 0 наети лица – 164 876 фирми или 47.4% от всички.

В следващата група „ от 1 до 4 наети“ попадат 130 873 предприятия, или 37.6% от общия брой за 2017 година. В групата „10 и повече наети лица“, която Евростат изследва относно предоставянето на мобилни устройства с интернет връзка, средно за пет години назад до 2013-та година у нас са попадали около 7.8% от активните предприятия. Същевременно в тях работят общо над 2/3-ти от всички заети – 69.4% средно за периода 2013 – 2017-та година.

България – в дъното по дял на ползващите интернет

Що се отнася до използването на интернет като цяло от българските граждани, то страната ни е на дъното на ЕС, показват последните налични данни на Евростат за 2018-та година.

Българите, които декларират, че използват интернет са около 2/3 от населението – 65% при средно 85% за ЕС. Намираме се непосредствено след съседите Румъния и Гърция, при които този дял е малко над 70%.

Достъпът до мрежата у нас традиционно се коментира в контекста на неговата скорост и цена. Но докато в големите градове бързият и евтин широколентов интернет отдавна се приема за даденост, реалността е по-различна в някои части от страната, където подобни резултати биха изисквали инвестиции, които биха били нерентабилни за търговските компании. Макар това да се променя в последните години с развитието на сателитните технологии и особено на мобилния интернет, далеч по-голям фактор занапред ще бъде комбинацията от застаряващо население и голям дял на застрашените от бедност.

Това си личи от възрастовата разбивка на данните. При младежите до 30-годишна възраст България отново е последна (заедно с Италия), но вече с 92% използващи интернет. Сред възрастните (65-74 г.) обаче едва 19% влизат в мрежата, срещу средно 56% за общността.

Ролята на социалноикономическите фактори също е значителна. При най-бедната четвърт от населението само 26% ползват интернет, спрямо 72% средно за ЕС. За най-богатата четвърт този дял е 83%. При хората с ниско или никакво образование делът е 39%, докато сред висшистите – 90%.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар