В категории:България

6600 нарушения на трудовите права по курортите

Разрешенията за работа на непълнолетни се увеличават с хиляда спрямо миналата година

Туристическият сектор е най-зле платеният в България, така че изпитва затруднения да намира достатъчно служители. Снимка: Pixabay

1600 проверки е извършила Главна дирекция „Инспекция по труда“ в рамките на летния туристически сезон юни-август с акцент върху сезонните обекти в курортите. Това представлява спад от 20% спрямо миналия летен сезон, когато инспекторите извършиха над 2 хиляди проверки. Активността на инспекцията спада дори спрямо 2016 г., което е странно, като се има предвид, че има пълна корелация между броя проверки и констатирани нарушения. Това означава, че глобите не притесняват работодателите, които често ги обжалват с години, и единствената превенция са постоянните проверки.

Въпреки намалената си активност, инспекторите са съставили 624 акта за констатирани административни нарушения, което е само със 7% по-малко от миналата година. Общо установените нарушения на трудовото законодателство са над десет пъти повече (6654 бр.), но в повечето случаи инспекцията само издава предписания за отстраняването.

Най-голям дял от тях – 1070 случая- представляват нарушенията на работното време. В общия случай причината за тях е нежеланието на работодателите да наемат достатъчно служители, за да намалят разходите си за задължителни осигуровки. Заплащането на извънреден труд често излиза по-евтино, но спазването на задължителните почивки може да се окаже невъзможно. Понякога работодателите дори избягват да заплащат извънреден или нощен труд, така че нарушенията, свързани със заплащането са третата най-голяма група с общо 750 случая. На второ място са нарушенията на правилата за безопасност на труда, като в над 600 случая не са били спазени изискванията за периодични инструктажи на персонала, а в над 200 – за обезопасеността на електрооборудването, което често е импровизирано на сезонните обекти.

Средства за осигуровки се спестяват и като се наемат хора без трудов договор (164 случая), чужденци без разрешително за работа (45 души) и непълнолетни без разрешение от инспекцията (25 души). Вносът на работници от страни извън ЕС беше улеснен наскоро, което доведе до двойно увеличение на разрешителните, но либерализацията на правилата не означава, че няма да има работодатели, които да се опитат да ги заобиколят. Ниската безработица и следващите от нея затруднения да се намират работници, особено в туристическия бранш, който секторът е с най-ниски заплати в страната, насърчават бизнеса да търси и повече непълнолетни работници. Разрешителните за тях са скочили с около 14% до над 7200 от началото на годината.

В края на туристическия сезон от инспекцията очакват оплаквания от работници, които доброволно се отказват от правата си, заради обещания за по-високи заплати. При работа без трудов договор работодателите и служителите могат да пестят от задължителните осигуровки и данък върху дохода, но работниците се лишават от всичките си права – по отношение на работното време, отпуск, болнични, здравна помощ, обезщетения за безработица и потенциално по-висока пенсия в бъдеще.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар