В категории:България

Работодателите по морето с куп нарушения на трудовото законодателство

Главната инспекция по труда отчита сериозен ръст на всички основни нарушения – работа без сключен писмен трудов договор, разпределението на работното време и заплащането на труда

Министърът на туризма Николина Ангелкова се прочу с плажните си проверки този сезон. Снимка: Министерство на туризма

Сериозен ръст на всички основни нарушения по трудови правоотношения – работа без сключен писмен трудов договор, разпределението на работното време, заплащането на труда, отчита Главната инспекцията по труда (ГИТ) в морските курорти през активния летен сезон на 2017 година.

В рамките на кампанията на ГИТ са извършени 2033 проверки в 2092 предприятия с 34 800 заети в тях. Ръстът при нарушенията, свързани със заплащането на труда и с разпределението на работното време е с около 40%, а случаите на работа без сключен писмен трудов договор са повече с почти 60%. По време на кампанията през 2017 г. нарушенията, свързани с разпределението на работното време, са 900 бр., по заплащането на труда – 360 бр., а случаите на работа без трудов договор са 247 бр.

От ГИТ отчитат, че сериозният ръст на нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, е в резултат и на новосъздадените координационни центрове в Бургас и Варна, които са подобрили комуникацията с останалите контролни органи.

„Големият брой нарушения, свързани с работното време, може да се обясни с липсата на работна ръка в курортите. Най-често става въпрос за нерегламентираното полагане на извънреден труд, неспазване на изискванията за седмична и междудневна почивка, липса на документи на обектите, от които да е видно кой работник кога се е явил на работа и кога трябва да приключи работният му ден. За установяване на нарушенията на работното време се налагат по няколко посещения на обектите дори в един и същ ден. Необходимо е и съдействие на самите работещи, каквото обикновено инспекторите не получават“, посочват от агенцията.

Продължава и затвърдилата се тенденция през последните години, след прекратяване на трудовото правоотношение, да се подават сигнали за неизплатена част от възнаграждението, която обикновено е договорена устно. От ГИТ напомнят, че и пред контролните органи на Агенцията, и пред съда, работниците и служителите могат да претендират за неизплатени възнаграждения само до размера, договорен писмено в трудовите им договори. Когато сумата не е договорена писмено, Инспекцията по труда не може да защити правата на работещите. Подават се и сигнали за полагане на труд без сключен писмен трудов договор, когато лицето вече е напуснало работното място и нарушението не може да бъде установено от Инспекцията по труда.

По време на кампанията са съставени 529 акта за установяване на административни нарушения, свързани с трудовите правоотношения, и още 150 акта за нарушения на разпоредбите, регламентиращи осигуряването на безопасност и здраве при работа. Санкциите по Кодекса на труда варират между 1500 лв. и 15 000 лв., като могат да достигнат и до 20 000 лв. при възпрепятстване на контролните органи от страна на работодателя.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар