В категории:България / Здравеопазване

Лекари сигнализират, че нова наредба масово орязва права на хора с ТЕЛК

Министерството на здравеопазването твърди, че е рано за оценка на новата наредба, макар че от собствената му предварителна оценка за въздействието ѝ се вижда, че орязването на процентите е търсен резултат.

Хиляди хора с увреждания и граждани протестираха срещу готвените промени през април. Снимка: Барикада

Новата наредба за медицинската експертиза, която влезе в сила от началото на месеца, може да доведе до масово орязване на процента инвалидност за хората с увреждания. Промените, обявени от Министерството на здравеопазването през април, предизвикаха мащабен протест на национално представените организации на хора с увреждания. Протестите предизвикаха някои отстъпки, но спорното „Приложение 2”, което определя начина на определяне на процента инвалидност, остана непокътнато.

Сега първите сигнали от лекарските кабинети са за висока степен на орязване на пенсии за инвалидност и социални надбавки в резултат от намален процент. Здравната медия clinica.bg съобщава, че засегнати са най-вече лица с няколко увреждания, никое от които не обуславя процент за инвалидност над необходимите прагове за възползване от съответните социални права. От преминалите само през един лекарски кабинет 80 души през миналата седмица, едва 4-ма са запазили същите проценти – вероятно понеже те се дължат на едно основно и достатъчно тежко заболяване.

Досега процентите на лицата с няколко увреждания се сумираха по преценка на лекарските комисии, тъй като всички възможни комбинации не биха могли да бъдат разписани. Това привнасяше субективен елемент в оценката, откъдето идват и съмненията за корупционни практики. В стремежа си да „обективизира” правилата обаче, МЗ въведе правилото, че оценката ще се прави не като съвкупност от всички заболявания, а само на базата на най-тежкото от тях.

В резултат лица с няколко заболявания под 50% могат да изгубят цялата си пенсия, а тези над границата биха могли да загубят част от нея, преминавайки в по-ниска категория. Това е напълно логичен резултат от т.III на спорното Приложение 2, която гласи:

„Когато са налице няколко увреждания, независимо дали са за заболявания от общ характер, или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и
степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Останалите проценти за съпътстващите увреждания не се вземат предвид при оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение.”

При това положение разпространената в сряда позиция на Министерството на здравеопазването изглежда странна. Според нея, „към министерството не са адресирани сигнали на граждани за намален процент неработоспособност”, от което се разбира, че МЗ не прави постоянен мониторинг на нововъведената си наредба и би разбрала, че тя не работи добре, само ако бъде затрупано със сигнали.

По натам в съобщението се казва:

„Новите правила действат по-малко от месец и по никакъв начин не може да се говори за масово намалени проценти и за неокомплектованост на ТЕЛК в страната. Недопустимо е да се тиражират подобни твърдения и обществото да се въвежда в заблуда преди да е извършен анализ на действието на направените нормативни промени.”

Тук МЗ намеква, че знае какви са определените по новата наредба проценти и не може да се говори за масово намаление, но не предоставя никакви данни в подкрепа на твърдението. Вместо това се казва, че не може да се каже нищо преди да се направи анализ на действието, шест месеца след влизането на новата наредба в действие.

Оказва се, че всякакъв опит за предварителна или ранна оценка би бил „недопустим” и би представлявал опит „обществото да се въвежда в заблуда”. Това е особено смущаващо като се има предвид, че Министерството на здравеопазването е поискало изготвянето на документ, озаглавен „Частична предварителна оценка на въздействието”, който е бил готов в края на май. В него се казва ясно:

„При действието на настоящото приложение № 2, лицата с леки, неинвалидизиращи ги заболявания, но много на брой, при изчислението по настоящата формула попадат неоснователно в правопораждаща категория с % трайно намалената работоспособност или степен на увреждане наравно с тежко увредените хора. Това е причината в проекта на нормативния акт да се премахнат текстовете, свързани с математическия модел на изчисление при множество увреждания, като в тези случай в експертното решение се отразява само оценката по отправната точка с най-висок процент.”

От това става ясно, че МЗ знае предварително, че наредбата му ще засегне много хора с множество по-леки увреждания, при които ще се вземе предвид само най-тежкото, докато другите се пренебрегват. Целта е лицата с няколко по-леки увреждания да не попадат в категория, в която са онези с едно по-тежко, независимо какви са реалните им работоспособност и потребности. Ако МЗ сега е решило да се прави на изненадано от това, че наредбата му постига заложената цел, това би било недопустимо въвеждане на обществото в заблуда.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар