В категории:България

Кметът на Младост поиска от Радев да защити зелените площи с вето

Десислава Иванчева внесе в президенството искане за вето върху промените в Закона за устройството и застрояването на София. Според нея поправките ще позволят масово застрояване на зелените площи в столицата

Протест от 3 април м.г. за референдум срещу презастрояването в Младост. Снимка: Барикада

Кметът на столичния район „Младост“ Десислава Иванчева внесе официално до държавния глава искане за налагане на вето на части от Закона за устройството и застрояването на Столична община (ЗУСЗО), предаде „Фокус“.

Поправките в закона бяха приети окончателно от Народното събрание през миналата седмица. Първоначално поправките целяха да си уточнят изрично зоните в София, където може да има високо строителство. В крайна сметка обаче беше решено тези зони да се определят от Общия устройствен план (ОУП) на столицата и измененията в него.

Десислава Иванчева е съсредоточила вниманието си върху един от параграфите на законопроекта, който според нея дава възможност да се разрешава застрояване в зелени площи.

„С гласувания на второ четене от народните представители текст, конкретно с нов §28 от преходните и заключителни разпоредби на ЗУСЗО, се премахва забраната за промяна статута на зелени площи в София и се създава възможност много лесно, единствено с частичен Подробен устройствен план (ПУП), зелените площи да се предвидят за застрояване. Обхватът на промяната засяга всички градски зелени площи – междублоковите пространства, малки градинки, паркове и отделни имоти, предвидени за озеленяване с ПУП преди влизане в сила на ЗУЗСО през януари 2007 година“, пише Иванчева до Румен Радев.

Срещу поправките имаше гражданско недоволство, като основните притеснения на гражданите са свързани именно със застрояването на досегашните междублокови пространства, а не толкова с небостъргачите, около които най-вече се въртяха дебатите и медийните публикации. Според гражданите парламентът е премахнал защитата на огромната част от зелените площи и те ще могат да се преотреждат за застрояване с решение на общинския съвет. Това според тях се случва с премахване на термина „междублоково пространство“, който изчезва от закона и се описва като „разстоянието между сгради в комплексно застрояване“.

„Параграф 28 отваря възможност за застрояване на зелените площи в София, което категорично е срещу волята и интересите на гражданите на София. Тъй като ЗУСЗО се води “специален закон” по отношение на Закона за устройство на територията, това позволява чрез проста процедура по изменение на ПУП, по реда на новия § 28, да се заобиколи изискването на чл. 103, ал. 4 от ЗУТ и предписанията на Общия устройствен план на София от 2009 год. (ОУП).

Това може да се направи от всеки собственик на имот, предвиден за „озеленена площ за широко обществено ползване“, бил той частен собственик, община или държавен имот. Впоследствие заповедите за изменение на съответния ПУП от зелена площ в нещо друго вече не подлежат на обжалване, а контролът на РДНСК по ЗУТ е силно ограничен“, пишат още от районната община до държавния глава.

„Според предписанието на § 28 дори да е реализирана на практика една зелена площ, тя ще бъде призната за “неприложена” по смисъла на § 28 от ЗУЗСО, когато не са налице документи за нейното реализиране или защото е реализирана преди десетилетия. Практиката по реституционни процедури, например, познава много случаи, когато съществуващи градски градини, малки паркове и междублокови пространства се приемат за „нереализирани“, въпреки наличието на паркова инфраструктура, алеи, пейки, детски площадки беседки и други. Нашите опасения са, че новоприетият § 28 позволява подобно злоумишлено тълкуване във вреда на градската среда и качеството на живот на гражданите на столицата“, пише още Иванчева.

Според нея приетите текстове ще направят така, че дори една територия да е предназначена за зелена площ или парк по ОУП, то в същата зона с ПУП е допустимо да се отреждат отделни имоти за друга дейност (спорт, рекреация, обществени заведения и други) и така да бъде допустимо застрояване. „По този начин, по реда на § 28 от ПЗР на ЗУЗСО, ще бъде възможно с ПУП да се отнема статута на конкретни имоти като „озеленени площи за широко обществено ползване“ и да се преотреждат за други дейности, които впоследствие да бъдат застрояване със жилищни или офисни сгради, при заобикаляне на закона. Впрочем, това бе добре позната практика за злоупотреби преди приемането на ЗУЗСО, която ще се завърне като масово използвана вратичка за застрояване на последните останали зелени площи в столичните квартали“, предупреждава Иванчева.

„Забраната за промяна статута и застрояване на зелените площи в София бе от малкото консенсусни решения за градоустройството на Столична община. Съгласието по темата съществува повече от 10 години, като обхваща почти 100% от всички софиянци, и беше отразено в измененията на ЗУЗСО през годините. Това съгласие беше отразено и при обсъждането на ОУП на София. Настоящото мнозинство в Парламента за първи път от повече от 5 години си позволява да посегне на зелените площи и малките градинки в София“, пише кметът на „Младост“.

Иванчева настоява, че с искането си за вето „изпълнява своя дълг към гражданите на района да запазя съществуващите зелени площи“ и „в рамките на дадените ми от закона правомощия“ да ограничи застрояването, така че да бъде защитено „правото им на здравословна и благоприятна среда на живот, гарантирано от Конституцията на Република България (чл. 55)“.

В деня на окончателното приемане на закона – 28 март, Иванчева изпрати сигнал и до прокуратурата във връзка с „сериозни съмнения за фалшификация на документи от инвеститор“.

До този момент президентът Румен Радев е наложил вето седем пъти, като при всички случаи парламентът успя да го преодолее. Наскоро държавният глава се отказа да наложи вето на поправките в закона за трудова миграция, които предвиждат улесняване на вноса на чуждестранни работници, като прие аргументите на работодателите, а не на синдикатите.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар