С ново отворено писмо колегията на „Радио България” отхвърля „модернизацията” на Александър Велев

„Неприемливо и неморално е Управителният съвет на БНР в сегашния си състав, който до вчера системно провеждаше политика на закриване на „Радио България”, днес да организира „обществено обсъждане” и да изготвя „концепции” за бъдещето на „Радио България” – това е посочено в посланието. В друго писмо – от президенството до организациите, изказали се в защита на програмите на БНР за чужбина – се потвърждава подкрепата на държавния глава Румен Радев за тези програми и се отбелязва: „Президентът и неговият екип следят с внимание и ангажирано процесите, свързани с бъдещето на „Радио България”.

Председателят на дружеството на СБЖ в "Радио България" чете новото отворено писмо на колегията на днешния протест пред БНР. Снимка: Къдринка Къдринова
Председателят на дружеството на СБЖ в „Радио България“ чете новото отворено писмо на колегията на днешния протест пред БНР. Снимка: Къдринка Къдринова

На днешния ежедневен протест пред БНР в защита на „Радио България” беше огласено подготвеното от колегията на тази излъчващата за чужбина главна редакция в БНР ново отворено писмо до различни водещи институции.

През това време покрай протестиращите премина генералният директор на БНР Александър Велев, който беше предприел процедура, водеща към ликвидиране на „Радио България”. Тази инициатива бе еднозначно отхвърлена по време на обсъждания и срещи в президентството и в парламента.

Велев не се спря при протестиращите, но те размахаха край него надписите, които държаха: „Директорите си отиват, „Радио България” остава” и „Мандатите свършват, „Радио България” – не!”.

Колегите решиха, че ще продължат ежедневните си протести пред БНР, докато не бъдат взети под внимание техните професионални предложения за начина, по който да бъде осъществена отговорна и реална модернизация и оптимизация на „Радио България”. Провеждащите се досега всеки ден от 13 ч. протести пред БНР от утре, 21 юни, вече сменят началния си час и ще започват от 12 ч.

Предлагаме пълния текст на огласеното днес отворено писмо на колегията на „Радио България”:

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

До Президентството на Република България

До Парламентарната комисия по културата и медиите

До Парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина

До Министерството на външните работи

До Съвета за електронни медии

Копие до Управителния съвет на БНР

 

Уважаеми Госпожи и Господа,

 

Приветстваме решението на Управителния съвет на БНР от 16 юни т.г., с което на редакторите от Главна редакция „Радио България” бе предложена възможността да запазят досегашните си трудови правоотношения. Така беше спрян последният етап от закриването на Радио България предприето от Генералния директор на БНР Александър Велев.

В позиция на Президента на Република България Румен Радев, по време на проведените разговори с г-н Велев в Комисията по културата и медиите, в Комисията по политиките за българите в чужбина, както и в позиция на Министерство на външните работи се подчертава, че е неприемливо да бъде закривана продукцията на чужди езици на Радио България и продукцията на български език за българската диаспора по света. При това, в навечерието на българското председателство на Съвета на ЕС, в момент в който България предприема необходимите стъпки за влизане в еврозоната и шенгенското пространство и след като правителството е обявило за свой приоритет приобщаването на страните от Западните Балкани към ЕС. В този контекст буди недоумение решението на Управителния съвет на БНР, „да се разшири информираността” единствено на „българите в чужбина”, без да визира и продукцията на чужди езици, предназначена за чуждестранната аудитория.

В решението на Управителния съвет на БНР от 16 юни т.г. е записано: „Поетапната модернизация на програмния продукт в Главна редакция „Радио България” да продължи след обществено обсъждане. В съответствие с изказаните на проведените срещи мнения, ще бъде изготвена концепция, съобразена с публичните нагласи и очаквания”. Считаме, че в продължение на повече от една година се извършва поетапна ликвидация, а не „модернизация”, на Радио България. Бяха закрити десетки щатни бройки, колеги бяха пренасочвани към други звена на БНР, заплатите бяха замразени, беше свит хонорарният бюджет на структурата, бяха спрени звуковите интернет файлове „Програма от деня”. Считаме също, че е неприемливо и неморално Управителният съвет на БНР в сегашния си състав, който до вчера системно провеждаше политика на закриване на Радио България, днес да организира „обществено обсъждане” и да изготвя „концепции” за бъдещето на Радио България. Същото важи, дори и в по-голяма степен, за назначения от г-н Велев Обществен съвет на БНР, който „единодушно подкрепя решението на ръководството” за фактическото закриване на Радио България.

Във връзка с гореизложеното настояваме:

  • Да бъде назначен Главен редактор на „Радио България”, който да познава задълбочено спецификата на програмния продукт за чужбина и който да е приемлив за колегията.
  • Новият Главен редактор незабавно да предприеме необходимите стъпки за кадрово и финансово „саниране” на Радио България, след което да инициира обществен дебат за развитието на структурата.
  • Да бъдат възстановени звуковите интернет файлове „Програма на деня”.
  • Да бъде възстановена продукцията на арабски език, която беше закрита в края на миналата година, в разгара на бежанския натиск от Близкия Изток.

От колегията на Радио България

Българско Национално Радио

 

По-късно днес президентството изпрати отговор до шестте творчески съюзи и професионални организации, които бяха изпратили колективно писмо в защита на „Радио България” до 15 водещи институции начело с президента Румен Радев. Днешното писмо е от Иво Христов, началник на кабинета на държавния глава. То е адресирано до Съюза на българските журналисти, Съюза на българските писатели, Съюза на преводачите в България, Сдружението на испаноговорещите журналисти в България, Асоциацията на журналистите франкофони в България и Фондация „Европа и светът”. В него се потвърждава подкрепата на президента Румен Радев за запазване на продукцията на чужди езици на БНР и е посочено, че държавният глава и екипът му „следят с внимание и ангажирано процесите, свързани с бъдещето на „Радио България”. Ако умее да чете между редовете, Александър Велев би трябвало да си направи съответстващия извод – че няма да му се получи какъвто и да е опит да продължи тихомълком досегашната си линия.

Ето и пълния текст на писмото от президентството:

 

До

ръководствата на

Съюза на българските журналисти

Съюза на българските писатели

Съюза на преводачите в България

Сдружението на испаноговорещите журналисти в България

Асоциацията на журналистите франкофони в България

Фондация „Европа и светът”

 

Уважаеми дами и господа,

В отговор на вашето отворено писмо до президента на Републиката, в което изразявате несъгласие с идеята за закриване на продукцията на чужди езици на БНР, бих искал да Ви информирам следното:

След запознаване с позицията на авторитетните организации, които представлявате, и след проведена среща с журналисти от „Радио България”, държавният глава изрази категоричното си становище, че в навечерието на Българското председателство на Съвета на ЕС и в информационния 21 век е неприемливо да се обсъжда закриване на програма, която работи за имиджа и външната ни политика и има завоювани позиции и глас в региона и в цяла Европа. Интегрирането, към което се стремим, изисква комуникация и изключва подхода на самоизолация. Президентът и неговият екип следят с внимание и ангажирано процесите, свързани с бъдещето на „Радио България”.

Като изказвам благодарност за Вашата навременна и обективна позиция, изразявам също така убеждение в бъдещото ни пълноценно сътрудничество.

С уважение,

Иво Христов,

началник на кабинета на президента на Република България

 

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар