доц. Пламен Пъчев

Доц. д-р Пламен Пъчев е доктор по икономика, специалист по управление и организационно развитие и доцент по международни икономически отношения в ЮЗУ “Н. Рилски”.

Социални мрежи

RomaniaEnglish