Филипп Лоттхолц

Филип Лотхолц е постдокторант в Центъра за съвместни изследвания "Динамика на сигурността" и в Института по социология към Университета "Юстус Либиг" в Гисен, Германия. Основните му интереси са свързани с практиките за изграждане на мира, сигурността и социалната мобилизация, както и с последиците от тях за изграждането на държавата и социалното устройство в обществата в Централна Азия, Източна Европа и извън нея.

Социални мрежи

RomaniaEnglish