Нишан Джингозян

Нишан Джингозян е роден във Варна. Преди 23 години заминава за Великобритания, където завършва Университета Кингстън. Създател е на Български център за социална интеграция и култура в Лондон. Ръководи Eastern European Forum – платформа на 50 организации, депутати и общински съветници в Лондон. Ръководител на програми за социална интеграция в две кметства в Лондон. Председател на БСП - Лондон.

Социални мрежи

RomaniaEnglish