Мая Ценова

Мая Ценова е завършила арабистика в СУ "Св. Кл. Охридски". Утвърждава се през годините като един от най-добрите познавачи на арабския език, литература и култура у нас. Канена е като преводач на многобройни официални делегации на високо и най-високо равнище. Превела е много книги от класически и съвременни арабски автори. Преподава арабистика в СУ "Св. Кл. Охридски" и работи като преводач в посолството на Държавата Палестина в България.

Социални мрежи

RomaniaEnglish