Леа Вайсова

Леа Вайсова е главен асистент д-р в Софийския университет, специалност „Социология“. Нейните интереси са в областта на критическата социална теория и социални движения. Член на левия феминистки колектив ЛевФем.

Социални мрежи

RomaniaEnglish