Георги Кирков-Майстора

Публицист, синдикалист, социалист. Роден през 1867 г. във възрожденско семейство в Плевен, учил в Южнославянски пансион в Русия, завършил картография във Виена. Участник в Балканската война и в битката при Чаталджа. Член на Българската работническа социалдемократическа партия от 1895 г. до смъртта си през 1919 г. Редактор на „Работнически вестник“ заедно с Евтим Дабев от 1897 г. Заедно с Димитър Благоев стават първите общински съветници от партията в София, избиран е и за народен представител. Един от най-ярките оратори в историята на българския парламентаризъм. Автор на множество фейлетони, събрани в сборника „Дремиградски смешила“.

Социални мрежи

RomaniaEnglish