Еникьо Винче

Преподавател по социология във Факултета по европеистика на Университета "Бабеш-Бояй". Активистка за право на град и право на жилище в организацията "Социални домове СЕГА!" в Клуж Напока и в организацията "Жилщен блок" на национално ниво в Румъния. Автор на изследвания и статии за национализма, расизма, градоустройство, неравенство и феминизъм. Преподава курсове за социалното измерение на Европа и социология на междунационалните отношения.

Социални мрежи

RomaniaEnglish