Емануел Копилаш

Емануел Копилаш (1983) е преподавател доктор в департамента по политически науки на Западния Университет в Тимишоара. Той е автор на множество книги, сред които "Генезис на румантичния ленинизъм. Теоретичен поглед към международната ориентация на румънския комунизъм (1948-1989)" (Яш, Европейски институт, 2012); "Граждани и революция. Противоречия между партия и държава в Златната епоха (Търговище, изд. Четатя де Скаун, 2017). Координирал е множество сборници с политологически изследвания, посветени на посткомунизма (прехода) в Румъния, либерализма и други теми. Има публикации в редица румънски и международни журнали. Сътрудничил е на румънските списания Observator Cultural, Cultura, Timpul и на сайта CriticAtac. Основните му теми на интерес са: теория на международните отношения, политически идеологии, политическа икономия, политическа социология, политическа история и политически радикализъм.

Социални мрежи

RomaniaEnglish