Адина Маринча

Адина Маринча е изследовател в областта на социалните науки и има докторат по комуникация (2014 г.). Работила е над 5 години в национални и европейски изследователски проекти в Median Research Centre (MRC). Публикувала е статии на платформата за политически анализ и дебати OpenPolitics. Интересува се от масмедии и социални мрежи, политическа комуникация, обработка на естествени езици, изкуствен интелект, реч на омразата, европеизация и популизъм.

Социални мрежи

RomaniaEnglish