„Директивата изисква от страните-членки да насърчават адекватни минимални работни заплати, но на работниците, които получават такива, не се гарантира увеличението на възнагражденията, от което се нуждаят. По-високи минимални заплати и по-голямо колективно договаряне могат да бъдат постигнати чрез изменение на директивата. Синдикатите ще се борят усилено, за да осигурят необходимите подобрения“, коментира заместник-генералният секретар на ЕКП Естер Линч.От ЕКП оценяват като положителна стъпка изготвянето на директивата, тъй като това е единственият начин да се постигне реална промяна. Тя изисква държавите-членки да предприемат действия за насърчаване на колективното договаряне, като изготвят национални планове за действие, ако по-малко от 70% от работниците са обхванати от колективен трудов договор. На работниците обаче не се гарантира защита от репресии от страна на работодателя, когато станат синдикални членове, посочват още от европейската конфедерация.

В позицията се казва, че основните подобрения, които трябва да бъдат направени в директивата, са следните:

  • В правните ѝ разпоредби трябва да бъде включен праг, под който законоустановените минимални работни заплати не могат да паднат. Това ще гарантира, че работниците, получаващи законоустановени минимални заплати, няма да продължават да живеят под прага на бедност. ЕКП призовава прагът да бъде 60% от медианната и 50% от средната работна заплата.
  • Директивата посочва, че обществените поръчки могат да се използват като инструмент за повишаване на заплатите. Но няма изискване към частните компании да зачитат колективното договаряне като условие за ползване на средства от обществени поръчки и друго финансиране от ЕС, като фондовете за възстановяване, например. Годишно в ЕС се харчат около 2 трилиона евро (14 процента от БВП) публични средства за закупуване на стоки и услуги. Те трябва да се насочват към компании, които плащат справедливи заплати.
  • Проектът на директива изисква страните-членки, в които по-малко от 70% от работниците са обхванати от колективно договаряне (става въпрос за 18 държави), да приемат план за действие за насърчаването му. Трябва да се уточни, че тези планове трябва да осигуряват зачитане на правото на колективно договаряне и да се справят с реалните проблеми, които възпрепятстват синдикатите.
  • Изключването на някои работници, като домашните работници и млади хора, от законоустановените минимални работни заплати трябва да бъде прекратено и работодателите трябва да имат ясна забрана да правят удръжки от законоустановените минимални работни заплати.

От ЕКП посочват, че законоустановените в момента минимални заплати поставят в риск от бедност работниците в 16 страни-членки, като в поне шест от тях те са по-лошо положение, отколкото преди 10 години. Данните показват, че страните от ЕС с най-ниски нива на колективно договаряне имат и най-ниските заплати.

В същото време при представянето на проекта вчера заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис подчерта: „Минималните заплати варират широко в рамките на ЕС. В България тя е около 312 евро, докато в Люксембург е 2142 евро. Като се има предвид стандарта на живот, разликата пак остава в съотношение 1 към 3. Инициативата категорично не цели да направи тези нива еднакви. Днешното предложение има за цел да гарантира, че работниците в ЕС са защитени с минимална работна заплата, така че да печелят достойно, в която и част да живеят“.

С текста на директивата на английски език и съответните документи към нея можете да се запознаете тук.