В категории:България

КНСБ организира безплатен онлайн курс за трудови права

Обучението е свободно за всеки желаещ и цели да информира работници и служители за възможностите за защита, осигурителните им права и намаляването на експлоатацията на работното място

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) организира безплатно онлайн обучение тема „Трудови и осигурителни отношения“. Целта на обучението е да се повиши информираността за основните права и задължения, произтичащи от трудовото и осигурително законодателство, съобщават от пресцентъра на синдиката.

Курсът, който ще се провежда изцяло онлайн, е насочен към работници и служители и цели да ги информира за възможностите за защита на работното място и за намаляване на упражняване на нерегламентирани практики при осъществяване на трудовите отношения.

Обучението стартира на 25 май, като всеки участник ще има достъп до курса 24 часа в денонощието в рамките на 2 седмици. За целта желаещите трябва да подадат заявка за участие на следния линк: http://ktd.dostoentrud.org/. След това те ще получат индивидуална парола, като курсът е напълно безплатен и единственото условие е достъп до компютър или мобилно устройство с интернет.

„Курсът е предназначен да даде на обучаемите основни знания за действащата трудова и осигурителна правна уредба, като предоставя теоретични и практически знания за основните принципи, понятия и институти на трудовото и осигурителното право“, уточняват от КНСБ.

Последователно ще бъдат разглеждани основните въпроси на общата част на трудовото право, като предмет, метод на правно регулиране и източници на този правен отрасъл. Ще бъдат изяснени основанията за възникване, субектите, съдържанието, изпълнението и прекратяването на индивидуалното трудово правоотношение, като подробно място е отделено на основни институти на трудовото право – работно време, почивки, отпуски, трудово възнаграждение, дисциплинарна и имуществена отговорност и др. Курсът на обучение включва и разглеждане на основните въпроси на осигурителното право.

„Обучението представлява интерес за заетите лица, тъй като дава знания за основните им права и задължения на работното място в контекста на трудовото и осигурителното законодателство и им дава умения да търсят и защитават правата си; дава знания на представителите на мениджмънта и администрацията за стратегическо управление на човешките ресурси в компаниите и им дава умения за умело управление на хора, дава възможност за усвояване, надграждане и използване на основните правни термини, познаване на основните източници на трудовото и осигурителното право и умения за работа с тях“.

Всеки курс завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50%, курсът се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Провеждането на обучението се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар