В категории:България

НСИ: Под 8% от фирмите се възползват от мярката 60/40

Според проучване на Националния статистически институт, приблизително всяко шесто предприятие е освободило свои служители, а всяко четвърто е пратило хора в неплатен отпуск. Същевременно от прословутата мярка 60/40 са се възползвали 7,6% от анкетираните компании.

Малко повече от половината (53,5%) от над 1300 случайно подбрани от Националния статистически институт предприятия у нас са имали намаление в приходите от продажби на стоки или услуги през март в сравнение с февруари, показват данните от проучване  на института в периода 8 – 21 април. На случаен принцип са били подбрани 3770 предприятия с приблизително около 230 000 заети лица в тях, но тъй като участието в анкетата е било доброволно, информация са предоставили 1348 предприятия (35,8% от включените в извадката на НСИ) с приблизително 87 000 наети.

36,3% от анкетираните предприятия са посочили, че не е имало промяна в приходите от продажби, а за 9.5% е имало увеличение, показват още данните. Най-голям е процентът намалени приходи в предприятията с между 1 и 49 наети лица – 54,6% от тях са претърпели загуби. При 35,7% или всяко трето предприятие от тази група не е претърпяло промяна в приходите от продажби, а около 9% дори са увеличили оборота си.

По отношение за конкретните икономически дейности, данните показват най-негативно влияние върху предприятията в икономически дейности „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“. Над 70% от тях са претърпели намаление на приходите, а другият най-засегнат в негативен аспект сектор е „Операции с недвижими имоти“, където 57,1% са имали намаление на приходите. За дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ този процент е 56.3%, за индустрията – 52.9%, а за строителството – 51.2%. Единственият изследван сектор, в който процентът предприятия с намалени приходи е по-малък от този, в който продажбите са се запазили, е „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 38,8% срещу 49,0%.

Най-голям процент на предприятия, които са увеличили приходите си от продажби през март спрямо февруари, са в сектор „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ – това се е случило за 12.0% от анкетираните компании. На дъното с никакви или почти никакви повишени продажби са секторите „Операции с недвижими имоти“ (0% увеличени приходи) и „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и други дейности“ – 1.5%.

Поне сред предприятията, съгласили се да участват в изследването на НСИ и данните, които са предоставили, най-често предприетата мярка спрямо персонала е била „Платен отпуск“ – в 41,8% от анкетираните компании това се е случило за част от наетите. Следват въвеждането на дистанционна форма на работа – 28% и неплатен отпуск – 24,4% или всяко четвърто предприятие.
Приблизително всяко шесто предприятие (17,2%) е предприело освобождаване или съкращаване на персонал, а 6,5% са прибегнали до намаляване на възнагражденията на своите служители.

Данните за мярката 60/40 от проучването на НСИ показват много нисък процент от предприятията, които са се възползвали – едва 7,6%. Последните публикувани на сайта на Министерството на труда и социалната политика по-конкретни данни за тази мярка показват, че от нейното стартиране са подадени 4445 заявления от работодатели за 61 337 от техните работници. До момента са одобрени 715 работодатели, които ще получат т.нар. компенсация за запазване на заетостта за 11 996 служители.

Над 37% са от сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ – ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, хотели и места за настаняване. Те ще получат държавна помощ за 3555 работници. 10% от одобрените работодатели са от сферата на производствените дейности, а други 3% са собственици на фитнес зали, спортни клубове и др. Одобрение са получили още строителни компании, фирми от секторите „Дейност на увеселителни и тематични паркове“, „Артистична и творческа дейност“, „Прожектиране на филми“ и др.

Проучването на НСИ показва като цяло оптимистична прогноза на анкетираните предприятия за следващия месец. 73% от тях очакват да запазят персонала си, а 25% – да го намалят.

Същото така над 80% от предприятията очакват да продължат настоящата си дейност, само 2% очакват окончателно прекратяване на дейността, а около 15% – временно преустановяване.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар