В категории:България

Шефове ощетяват служители заради защитни пособия

Работодателят категорично няма законово право и не следва да прави удръжки от трудовото възнаграждение на своите работници за закупуване на санитарни материали, посочват от КНСБ

Снимка: knsb-bg.org

Във връзка с разпространяването на COVID-19 на места започват злоупотреби от страна на фирмите с работещите в тях. Те се изразяват в това, че шефове съобщават на служителите си, че ще им правят удръжки по 50 лв. (или други суми) на човек, за да закупят санитарни материали (маски, спирт и др. дезинфектанти), които да бъдат използвани на работно място.

За това алармират в своя позиция от КНСБ, като подчертават, че работодателят „категорично няма законовото право и не следва да прави удръжки от трудовото възнаграждение за подобни цели“. Налагането на подобни „удръжки“ е грубо нарушение на трудовото законодателство, посочват синдикатите.

В Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) законодателят е регламентирал общите задължения на работодателя относно осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, припомнят от конфедерацията.

Тези задължения са:

1. Да осигури здравословни и безопасни условия на труд в обекти, производства, процеси, дейности, работни места и при работното оборудване още с проектирането, изграждането (реконструкцията, модернизацията) и въвеждането им в експлоатация;

2. Да подава годишна декларация в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по адреса на регистрация на предприятието в срок до 30 април на следващата година;

3. Да осигури на своите работници и служители медицинско обслужване от служба по трудова медицина;

4. Да учреди комитет или група по условия на труд в предприятието или организацията и в техните структурни звена;

5. Да организира първоначално и ежегодно обучение на членовете на комитетите и групите по условия на труд;

6. Да осигури на всеки работещ подходящо обучение по здравословни и безопасни условия на труд;

7. Да направи оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите;

„Всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са за сметка на работодателя. Служителят има право да откаже изпълнението или да преустанови работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота/здравето му, за което уведомява прекия си ръководител незабавно“, подчертават от КНСБ.

Съгласно Кодекса на труда без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение с няколко изключения като получени аванси, надвзети суми вследствие на технически грешки, осигурителни вноски, запори и т.н., но не и такива за защитна екипировка.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар