В категории:България

София отбеляза 8 март с феминистко шествие

„Искаме общество, в което всички сме способни да живеем достойно и да се развиваме както на личностно, така и на колективно ниво без значение от пол, възраст, цвят на кожата, етническа принадлежност, сексуалност, здравен статус или степен на увреждане“, обявиха организаторите

Снимка: Български фонд за жените

Шествие под надслов „Феминизмът е за всички“ се проведе в София навръх 8 март – Международния ден на жената. За поредната година мероприятието беше организирано като протест, за да напомни, че редица проблеми у нас остават нерешени и е необходима борба за тяхното преодоляване, а не просто отбелязване на „празник“.

По този начин страната ни се включи в широка международна акция за правата на жените и решаването на различни проблеми – пред домашното насилие, правото на аборт и други, които бяха осъществени в стотици страни по света. Мероприятието в България тази година беше организирано от колектива „Феминистки мобилизации“.

Въпреки дъжда и студеното време в столицата, както и опасенията за събиране на повече хора на едно място във връзка с коронавируса, няколко десетки софиянци и гости на града се събраха пред Министерския съвет, а оттам шестваха по бул. „Цар Освободител“ към Народното събрание.

За пореден път те поставиха въпроса за липсата на достатъчно мерки за справяне с домашното насилие у нас, опасните и обидни стереотипи спрямо жените и други.

Манифестът на тазгодишното шествие за 8 март:

Представете си общество, в което жените и мъжете, и изобщо всички хора, имат равни възможности за развитие, а насилието, основано на пола, не е бич за всяка трета жена. Общество, в което нямат място бедността, насилието и икономическата експлоатация – проблеми, които засягат всички ни в известна степен, но жените особено много и то по специфичен начин. Общество, в което всички се радват на еднаква степен на безопасност на улицата, вкъщи и на работа; грижата за възрастните, болните и децата е отговорност на общността, освобождавайки жената от „двойната смяна“ на работничка и домакиня и оставяйки ѝ по този начин пространство за развитие на креативността и уменията ѝ. Общество, в което всички сме способни да живеем достойно и да се развиваме както на личностно, така и на колективно ниво без значение от пол, възраст, цвят на кожата, етническа принадлежност, сексуалност, здравен статус или степен на увреждане.
Такова общество искаме! Ние сме хора от различни поколения, полове, сексуалности и произход, хора с дълъг и с никакъв опит в активизма, артисти, художнички, студенти, майки, чужденки, работнички, преподаватели… В началото на 2020 г. се обединихме, за да се борим за по-справедлив и достоен живот за всички. Ние припознаваме феминизма като движение за достигането на политическото, икономическото и социалното равенство на половете, което обхваща борбата за справедливост на всеки един човек, от безработната майка до медицинската сестра, от пенсионерката до шивачката, от ромското момиче до транс жената, от чистачката до университетската преподавателка, от момичето с увреждания до жената, потърсила убежище от ужасите на войната. Организирани сме на хоризонтален принцип: това означава, че взимаме решенията си заедно и демократично, като всеки е свободен да се присъедини.
Като вървим по стъпките на поколения борбени жени, но и мъже, които са водили и продължават да водят битки срещу неравенствата, вярвайки, че 8 март е ден за политически действия, обявяваме следните искания за постигане на равнопоставеност на половете в България, които ще отстояваме по време на Шествие за правата на жените:
Свобода от насилие, основано на пола и домашно насилие:
Провеждане на системни национални информационни кампании за домашното насилие и насилието, основано на пола.
Въвеждане на задължителни обучителни програми в училище, възпитаващи децата в толерантност и ненасилие, като форма на дългосрочна и устойчива превенция.
Въвеждане на задължителни обучения за полицаи, съдии, прокурори, психолози, лекари и на всички, работещи с жертви и извършители на насилие, основано на пола и домашно насилие.
Разкриване на нови кризисни центрове за настаняване на пострадали от домашно насилие (поне по 1 кризисен център във всяка област в страната).
Въвеждане на задължителни програми за намеса и работа с извършители;
Инкриминиране и наказателно преследване на всички форми на насилие, основано на пола; провеждане на проучвания и събиране на официална статистика за причините и размера на насилието над жени в България; създаване на единна база данни в МВР за случаите на домашно насилие.
Въвеждане на квалифицирани състави на убийство, телесна повреда и отвличане на жена, които отчитат повишената обществена опасност на деянията с такава жертва. По-тежки наказания за престъпленията, ежедневно извършвани срещу уязвими групи.
Забрана на всички форми на насилие над родилките.
Въвеждане на правна дефиниция на “женски пол” и “жена”, съответстваща на избраната социална роля.
Гарантирани репродуктивни и сексуални права на всички жени и момичета – Категорично сме против всякакви опити, случващи се в България, за забрана на абортите!
Изискваме безплатен и безопасен достъп до институции, услуги и противозачатъчни средства, които гарантират репродуктивните права на жените.
Искаме и въвеждане на адекватно образование, което се фокусира в разпознаване и отхвърляне на социалните норми, налагани върху мъжете и жените, и ограничаващи техните потенциал и възможности, което включва и часове по сексуално и репродуктивно здраве.
Необходим е спешен ангажимент от страна на управляващите за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на ранни бракове и ранни бременности, включително подходящо образование от най-ранна възраст, както и провеждане на информационни кампании по темата на национално ниво.
Настояваме за равностойно ползване на отпуска по родителство, така че и бащите да могат да поемат повече отговорност в отглеждането на децата.
Постигане на социално-икономическа равнопоставеност на жените и момичетата
Елиминиране на разликата в заплащането между половете за един и същи труд, което изисква и борба с дискриминацията на работното място. Край на експлоатацията във феминизираните професии като например шивашката индустрия, медицинските услуги и други.
Признаване на домакинския труд именно като труд чрез съответстваща финансова подкрепа.
Разработване и изпълнение на политики, насърчаващи жените към постигане на икономическа независимост и активно участие във високоплатени сфери на труда.
Политическо овластяване на жените за постигане на равно представителство и участие на жените в управлението на страната и при вземането на обществено значими решения на местно, национално и международно ниво.
Предоставяне на достъпни услуги за гледане на възрастни хора, което включва и домове за възрастни хора. При увеличаваща се средна продължителност на живота, именно жената е тази, която започва да поема грижата и за възрастните хора, а това води до допълнителното ѝ натоварване.
Гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване и безплатни училища, общински ясли, детски градини и детски кухни във всички населени места и подкрепа за всички семейства в България, включително на самотните родители, мнозинството от които са жени.
Постигане на пълна равнопоставеност на половете не само в обществената сфера, но и в дома
Равнопоставено разпределение между партньорите на домашния труд и разчупване на стереотипа, че домакинската работа е „женска работа“.
Борба с и прекратяване на практиката за ранното насилствено встъпване в брак.
Признаване на правата на семействата, които не са встъпили в граждански брак, и уредба на съвместното съжителство. Отмяна на архаичното законодателство, недопускащо фамилното име на майката да бъде фамилно име и на децата ѝ.
Увеличаване на социалното подпомагане, касаещо родителството и отглеждането на деца. По-голям ангажимент от страна на държавата спрямо предоставяните публични услуги.
Гарантиране на човешките права и достойния живот на всички групи уязвими жени и момичета
Промотиране на политики на включване и уважение на човешките права на мигрантките, жените от ромски и друг малцинствен произход, ЛБТ+ жените, затворничките, жените с увреждания, секс работничките, непълнолетните майки и т.н. Преодоляване на езика на омразата срещу тези групи, масово използван както от медии и различни публични личности, така и от политици.
Равни възможности и осигуряване на защита за недокументираните мигранти и лицата, търсещи закрила у нас, както и отчитане и адресиране на специфичните потребности на жените мигранти.
Осигуряване на достойни условия за живот за хората, лишени от свобода и особено на жените-затворнички.
Край на политическото демонизиране на ромската общност, обричащо я на социално-икономическо изключване, и в частност прекратяване на расистките спекулации с “многодетната и безотговорна млада ромка”, с което се опитват да ни убедят, че е справедливо социалното подпомагане и социалните помощи да бъдат съкращавани, настройвайки ни едни срещу други.
Държавен ангажимент по предоставянето на адекватни/специализирани социални грижи и помощи за жените с физически и ментални увреждания, включително жените със зависимост към алкохол и наркотици.
Държавни политики за подпомагане на жените в секс индустрията и улесняване излизането им от нея, в случай че поискат това.
Законово разпознаване и защита от дискриминация на сексуалната ориентация, половата идентичност и половото изразяване на ЛГБТИ хората.
Гарантиране на достъп до качествени здравни, социални, образователни и други услуги в селските райони, където бедността сред жените е най-силно осезаема. По този начин тежест за грижата, която в момента се стоварва предимно върху плещите на техните майки, ще бъде разтоварена. Тези жени заслужават да имат възможност за собствен пълноценен живот, наравно с този на техните деца.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар