В категории:България

България се включва в кампания за деклариран труд

#EU4FairWork е общоевропейска инициатива срещу недекларирания труд, като чрез различни инициативи в социалните мрежи ще се търси ограничаване и запознаване на работещите хора с вредите от този проблем

България ще се включи в общоевропейската кампания за деклариран труд 2020, която се организира от Европейската комисия и в частност от Европейската платформа за справяне с недекларирания труд. Кампанията цели, чрез предоставяне на информация за ползите от декларирането на всички доходи и осигуряването, да се мотивират настоящите и бъдещите работещи, работодателите и самонаетите, да работят на светло.

„Според наложилата се дефиниция, използвана от Платформата, недекларираният труд включва дейности, за които се заплаща и които са законни по своето естество, но не са декларирани пред публичните власти. Недекларираният труд засяга всички. Той излага работниците на множество рискове. Възпрепятства лоялната конкуренция и подкопава публичните финанси, социалната защита и по-обширното социално сближаване. Тези предизвикателства се изострят в контекста на трудовата мобилност на вътрешния пазар и в бързо променящия се свят на труда“, посочват от Инспекцията по труда, които са организатор на кампанията за България.

Кампанията ще се провежда основно през социалните мрежи. За целта е създадена Фейсбук страница „Всички права запазени“, в която се публикува полезна информация за правата, свързани с декларирането на доходите. С цел да се търсят причините за проблема и евентуални решения след това, е създадена онлайн анкета, с която се цели да се установят основните мотиви, поради които хората са готови да работят недекларирано, както и какво ги мотивира или би ги мотивирало да декларират всичките си доходи.

Създаден е и YouTube канал, в който ще се публикуват видеа, предоставящи повече информация за правата при работата на светло, както и за загубите от недекларирания труд.

За България кампанията се организира от Главна инспекция по труда в партньорство на Министерството на труда и социалната политика, Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институти, Агенцията по заетостта, на всички национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите – КНСБ, КТ „Подкрепа“, БСК, АИКБ, КРИБ, БТПП, ССИ.

От миналата година КНСБ организира своя кампания „Сивото убива“, която дава възможност за лесно подаване на сигнал за сива икономика.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар