В категории:България

Синдикатът на пожарникарите скочи срещу промени в работното време

Националният синдикат „Огнеборец“ настоява, че с поправките тотално ще бъде нарушен един основен принцип в пожарникарската професия – работата в екип, който е основа за бързата реакция и преодоляването на произшествието с минимални загуби за населението

Снимка: Pixabay.com

Националния синдикат на пожарникарите и спасителите „Огнеборец” се възпротиви на промени, готвени от ръководството на Министерството на вътрешните работи, които касаят работното време, организацията на смените и заплащането на нощния труд за служители в сектора.

Поправките в Наредбата за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в МВР са публикувани за обществено обсъждане в средата на декември за период от две седмици, като на платформата за мнения са публикувани също и негативни реакции.

Националният синдикат „Огнеборец“ посочва в позицията, излязла на официалния сайт на КНСБ, че с промените в наредбата се предвижда работните смени на пожарникарите и спасителите да бъдат с различна продължителнос. А това „значително ще се затрудни организацията и дейността по извършването на пожарогасителната и спасителна дейност, неотложни аварийно-възстановителни работи и всички останали задължения, вменени на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР със Закона за Министерство на вътрешните работи“.

С приемането на тази разпоредба „тотално ще бъде нарушен един основен принцип в пожарникарската професия – работата в екип, въз основа на който се уповават бързата реакция и отработването на произшествието с минимални загуби за населението“, казват още пожарникарите.

„С недоумение отбелязваме факта, че в проекта на Наредбата не съществува текст за преизчисляване на положен нощен труд към дневен такъв при положение, че има заведени стотици съдебни дела срещу МВР, които в 90 и повече % се губят от ведомството. Считаме липсата на такава разпоредба в предложения за обсъждане подзаконов нормативен акт за безотговорност, която води и ще доведе до заплащането от бюджета на МВР на излишни съдебни разноски и то в не малък размер с оглед обема на заведените съдебни дела от служители на МВР към своя работодател“, добавят те.

Синдикатите настояват за преразглеждане на предвижданата промяна, касаеща смесването на смени с различна продължителност и преизчисляването на нощния труд към дневен и се надява, че няма да се наложи да се предприемат законови мерки с цел защита правата на своите членове.

Част от техните забележки се посочват и в платформата за обществено обсъждане, където процедурата е завършила на 31 декември. „Никъде в наредбата не сте преобразували нощният труд по 0.143 , както е в Кодекса на труда. В наредбата, която действаше и е отменена от ВАС, отново го нямаше това преобразуване и затова се водят дела и се печелят“, посочва един от участвалите в консултациите потребители.

„Нонсенс. Копи и пейст плюс връщане на стари положения от предните наредби през годините, които сами сте отменяли с всяка следваща. Хора, Вие въобще знаете ли какво правите и как да го направите?! Същината и проблемът, които накараха ВАС да отмени НАРЕДБА № 8121з-776 ОТ 29 ЮЛИ 2016, отново са налице. Отчитането на работното време през отпуска, например, отново се връща по методологията на предишната наредба. Как точно преследвате прецизиране и аргументация на правна материя с подобни копи-пейст небивалици? Пълна пародия! Отново! С изключение на наредбата от 2014-та година, всичките са отменяни, като незаконосъобразни и пак не се научихте…“, коментира друг потребител.

Позиция (pdf, 140KB) с доста забележки към наредбата е изпратена и от Синдиката на служителите в Министерството на вътрешните работи (ССМВР). Те посочват, че проектът за промени не е синхронизиран с Европейската рамкова директива за безопасността и здравето при работа (Директива 89/391 ЕИО) и Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на организацията на работното време на Европейския парламент и на Съвета.

„Предлагаме да бъде съобразено, че дългите периоди на нощен труд могат да бъдат вредни за здравето на служителите. Неясно защо се премахва приравняването на положените часове труд през нощта към дневни. При сумирано изчисляване на работното време следва да се отчете тежестта на нощния труд и неговата реална продължителност да бъде намалена с един час – от осем на седем часа, като отработените часове от 22:00 до 06:00 часа да се умножават с коефициент 8:7 или нощните часове да се превръщат в дневни с коефициент 1,143 и за същите тези нощни часове да се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд“, настояват от ССМВР.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар