В категории:България

Работещи в БАБХ на протест: „Не можем да гарантираме безопасността на храната“

Липсват апаратура и препарати за изследвания, а условията на труд са мизерни. Същевременно от Агенцията се очаква да опазва здравето на нацията чрез контрол над храните

Снимка: КТ „Подкрепа“

Работещите в Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) синдикални членове на КТ „Подкрепа“ излязоха на протестен митинг под надслов „Достойни заплати и достойни условия на труд“. Протестът е организиран от Национална федерация „Земеделие и горско стопанство“ към КТ „Подкрепа“ и се случва в в деня на гласуване на държавния бюджет в Народното събрание. Протестиращите обещаха да бъдат на улицата преди дни по време на заседание на Комисията по бюджет и финанси.

Стотици специалисти от системата на Българската агенция за безопасност на храните протестираха пред Министерски съвет днес. Системата е недофинансирана, откакто е създадена агенцията, тъй като са прехвърлени задължения и отговорности, без те да са гарантирани с необходимите средства, обявиха ветеринарни служители. Пред медиите те заявиха, че напрежението съществува от години, а от март са обявили стачна готовност, в резултат на което е постигнато споразумение с Министерството на земеделието, храните и горите, че дейностите ще бъдат обезпечени с нужните средства през бюджет 2020.

Това не се случи, макар представители на управляващите да твърдят, че са отпуснали повече средства. Всъщност бяха гласувани 10 млн. лв. повече, но и според изказвания на министъра на земеделието Десислава Танева, те ще стигнат само за компенсиране на част от вече натрупания през 2019 г. дефицит. Допреди месец на служителите в агенцията все още не беше изплатен положеният извънреден труд в края на 2018 г. с аргумент, че надвишаването на разходите за заплати ще бъде санкционирано от Сметната палата. Изглежда, че е по-важно министерството да спази ограниченията на бюджета, не и разпоредбите на Кодекса на труда.

Работещите в БАБХ масово отказваха да коментират с лицата си случващото се в агенцията пред отразяващите протеста им журналисти, тъй като още с постъпването си на работа са задължавани да подписват декларация, че няма да дават публични изявления. Това щяло да застраши националната сигурност. Служителите са поставени пред дилемата да избират между това да бъдат съдени за престъпване на въпросната декларация или да алармират за реални заплахи пред националната сигурност поради невъзможност да изпълняват задълженията си.

Оказа се също, че е бил осъществяван натиск върху тях да не присъстват на обявения протест. На част от подалите молби за отпуск отсъствието от работа не е било позволено, като просто молбите не са разписани. Така множество автобуси са останали празни, макар и да са били ангажирани предварително. Директорите на част от структурите са получили обаждания да не се присъединяват към протеста.

Според протестиращите, те нямат възможност да изпълняват широкомащабните си ангажименти по гарантиране на безопасността на храните в заведенията за хранене, нямат и консумативи, с които да извършват лабораторни изследвания на внасяните в страната хранителни продукти. Част от тази дейност е прехвърлена на частни лаборатории, където са регистрирани практики да се извършва анализ на една проба, а да се отчитат изследвания на 50.

Не на последно място бяха посочени трудности за извършване на проверки по места, тъй като не разполагат с автомобили или те са толкова амортизирани, че е чудо преминаването им през технически преглед. Условията в обектите на БАБХ са извън всякакви хигиенни изисквания. На нарочна среща между представители на синдикатите с Министерството на земеделието, храните и горите е било изказано опасение, че при евентуално посещение на ХЕИ в тези обекти, те ще бъдат затворени.

По повод заявката на управляващите да бъдат увеличени възнагражденията на трудещите се в публичния сектор от КТ „Подкрепа“ заявиха, че това не може да компенсира няколкогодишното замразяване на заплатите. Напомниха също, че на държавните служители не се начислява процент прослужено време, поради което специалисти с висше образование и множество отговорности, с над 20-годишен стаж получават 800-900 лв. брутна заплата. Срещу такива възнаграждения те трябва да са буфер между недоволните стопани, чиито животни се наложи да бъдат избити, и властта, която отказа да осигури средства за превенция на Африканската чума по свинете. „Ние не сме убийци, ние зависим от животновъдния сектор. Ако няма българско животновъдство, няма да има нужда и от нас!“ – обявиха протестиращите.

Председателят на Национална Федерация ”Земеделие и горско стопанство” Анелия Иванова подчерта, че служителите на БАБХ не могат да гарантират безопасността и качеството на храната на българските граждани, ако не се отпуснат нужните 105 млн. лв. на агенцията. Бяха внесени декларации в МС до министър-председателя Бойко Борисов и в Народното събрание до всички депутати, които днес решават бюджета за 2020 година. В позицията си протестиращите заявяват:

„Вероятно ще ни заявите, че проектобюджетът вече е във финална фаза и нищо повече не може да се промени. Затова Ви напомняме, че същият псевдо аргумент ползвахте преди две години! Докога ще неглижирате живота и здравето на българите? Докога „икономията“, която се е превърнала в символ-верую на управлението, ще стои пред националната и европейската сигурност, защото от нас зависи и качеството и безопасността на произведените в България хранителни продукти, както и вноса и износа на храни в целия ЕС, тъй като България е външна граница на Съюза?“.

В същия смисъл е и писмо от Съюза на ловците и риболовците в България, които алармират за нуждата от осигуряване на необходимото финансиране за изпълнение на „Програма за надзор и контрол на болестта Африканска чума по свинете в България 2019-2021 г.“, тъй като към момента са регистрирани случаи на заболяването на територията на 25 от 28 области в страната. „Контрапродуктивно е при всяка такава обстановка да се изсипват милиони левове за компенсиране на стопаните, вместо тези средства да се заделят в бюджета предварително за превенция“ – допълват служителите на БАБХ.

Фотогалерия:

Протестна декларация от работещите в БАБХ

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
ГОСПОДИН МИНИСТЪРРЕДСЕДАТЕЛ,

Ние – работещите в Българска агенция по безопасност на храните, за пореден път настояваме най-после да бъде решен въпросът с цикличното недофинансиране на бюджета на БАБХ, което съществува от нейното създаване до момента. Напомняме, че прословутата реформа в сектора се състоеше в прехвърляне на безброй отговорности на Агенцията, без те да бъдат придружени със съответно финансиране, което да може да гарантира реалното изпълнение на задълженията!

Настояваме да бъде удовлетворено искането за бюджет на БАБХ, представено от ръководството на Агенцията чрез проекта за бюджет на МЗХГ още в рамките на първия етап на бюджетната процедура за изготвяне на държавния бюджет за 2020 г. Това предложение беше съгласувано с представителните синдикати НФ “ЗГС“ на КТ “Подкрепа“ и ФНСЗ на КНСБ в изпълнение на т. 3 от Споразумение, подписано на 8 март 2019 г. между МЗХГ, БАБХ, НФ “ЗГС“ на КТ “Подкрепа“ и ФНСЗ на КНСБ. Въпросното споразумение дойде в отговор на готовността на синдикалните организации да обявят ефективни стачни действия и беше обещано, че всичките искания, ще бъдат изпълнени през бюджет 2020 г. Нищо от договореното за осигуряване на реална възможност за работа, на достойни заплати и достойни условия на труд не беше изпълнено!

Необходимите средства за разходи по бюджета на БАБХ за 2020 г. са в размер на 105 млн. лева и нашето искане е тези средства да бъдат целево заделени на отделен ред в бюджета на МЗХГ. Сега пак ще ни обясните, че вече сте „дали” едни 10 млн. лв. допълнително на министерството и че повече не можете. Нека бъде ясно на Вас и на българската общественост – тези средства нито ще доведат до нарастване на заплатите на специалистите в БАБХ, нито ще компенсират натрупаните тежки дефицити, нито ще ни позволят да гарантираме безопасността по цялата хранителна верига, което ни е вменено чрез множество закони и нормативни документи като единственият компетентен орган отговарящ за това!

Вероятно ще ни заявите, че проектобюджетът вече е във финална фаза и нищо повече не може да се промени. Затова Ви напомняме, че същият псевдо аргумент ползвахте преди две години! Докога ще се неглижирате живота и здравето на българите? Докога „икономията“, която се е превърнала в символ-верую на управлението, ще стои пред националната и европейската сигурност, защото от нас зависи и качеството и безопасността на произведените в България хранителни продукти, както и вноса и износа на храни в целия ЕС, тъй като България е външна граница на Съюза?

Предвид изключително сериозното социално напрежение, свързано с унизително ниските заплати на служителите в БАБХ, които са натоварени с все повече отговорности, свързани с извършвания от тях официален контрол по цялата хранителна верига, както и при вноса и износа на храни в нашата страна, въпреки многогодишните вече финансови ограничения, плачевна материална база и лоши условия на труд настояваме  недостигащите средства да бъдат предвидени като разход за финансиране от централния бюджет.

Разберете, че докато стратегиите и програмите не бъдат подкрепени от адекватно финансиране, заразите по животните няма да спрат и това се доказва със сложната епизоотична обстановка в страната и в момента. Контрапродуктивно е при всяка такава обстановка да се изсипват милиони левове за компенсиране на стопаните, вместо тези средства да се заделят в бюджета предварително за превенция.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Искаме да вярваме, че този път ще бъдем чути и разбрани. Искаме да вярваме, че ще проявите професионализъм, воля и ще предприемете конкретни действия, за да гарантирате осъществяването на ефективен контрол за безопасност по цялата хранителна верига, от което зависи не само националната сигурност на Република България, но и сигурността на целия Европейски съюз!

Уверяваме Ви, че ще предприемем всички позволени от закона действия, за да защитим правото си на достойни заплати и достойни условия на труд. Вслушайте се в гласа на професионалистите от БАБХ. Вслушайте се в гласа на ловците и риболовците, членове на националното ловно-рибарско сдружение, както и на ветеринарните специалисти от Българския ветеринарен съюз, които застават зад нашето искане. Вслушайте се в гласа на разума.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар