В категории:България

Синдикатите събират 100 000 подписа в акция „Заедно да защитим труда си!“

КНСБ и КТ „Подкрепа“ са изготвили апел с три основни искания, касаещи условията на труд в България

Снимка: knsb-bg.org

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и Конфедерацията на труда „Подкрепа“ стартират национална кампания под надслов „Заедно да защитим труда си!“.

Целта е до Коледа да бъдат събрани поне 100 000 подписа за няколко искания – да се увеличи заплащането за нощен труд, да се въведе сумарно изчисляване на работното време само за производства с непрекъсваем режим на работа, да се гарантира реалното заплащане на извънредния труд.

Кампанията беше обявена на съвместна пресконференция с участието на президентите на двата национално представителни синдикални конфедерации Пламен Димитров и Димитър Манолов.

От КТ „Подкрепа“ посочват, че кампанията е своеобразно продължение на дългогодишната кампания на синдиката, съвместно с полицейския синдикат СФСМВР и Българския лекарски съюз „За достойни условия и заплащане на нощния труд“, доразвита в партньорство с КНСБ.

Целият текст на апела:

Организацията на трудовия процес и правилното прилагане на нормативните изисквания свързани с работното време винаги са били обект на дискусия от страна на Синдикатите и търсене на решения за недопускане на нарушения.
Продължителната работа при специфични условия и рискове за живота и здравето на работниците влияе върху личния и семейния живот, претоварва и стресира, и създава несигурност при работа и несправедливост при заплащането на извънредния и нощния труд. Това е и една от основните причини за липсата и напускане на квалифицирана работна ръка.

Все повече расте недоволството и се увеличават сигналите на работници и синдикални представители свързани с разпределението на работното време, неосигуряване на задължителните почивки, нерегламентирано полагане и прикриване на извънреден труд с „компенсации“ и неговото неплащане с определеното в закона или КТД увеличение.

Неспазване на регламентираното работно време е основно нарушение наред с тези по заплащането на труда, което Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ установява с проверките на трудовите и осигурителните отношения. Над 50 % от извършените нарушения във всички сектори, санкционирани от Инспекцията по труда са свързани пряко или косвено, с нарушения на работното време.

Има случаи, при които нарушенията дори не могат да се установят от проверките на контролните органи, а издадените предписания и актове показват само айсберга на проблема – порочни практики в прилагането на сумираното изчисляване на работното време, дежурства (времето на разположение) и несправедливо отчитане и заплащане на полагания извънреден труд.

Безразборното и лишено от основания, ясни критерии за допустимост, прилагане и контрол на сумираното изчисляване на работното време, във всички производства и икономически сфери, даде път за прикриване на такива нарушения и то не от сега.

Затова допринесе промяната в правната уредба касаеща по-свободен режим при организацията на работното време, както и тълкуванията, които се правят. В резултат се стигна до несъответствие и нарушение на Конвенция № 1/1919г. на МОТ за работното време, ратифицирана от България 31.10.1921г. и Директивата 2003/88/ЕО за организацията на работното време, с което се позволи работната седмица да не е до 48 ч., а до 56 ч. Удължи се и максималния период на отчитане на сумираното работно време до 6 месеца, вместо до 4 месеца.

Необходимо е отговорните държавни институции да изпълнят спешно задълженията посочени в Конвенция № 1 /1919г. на МОТ за въвеждане и регламентиране на разрешителен режим при сумираното отчитане на работното време.

Въвеждането на сумираното изчисляване на работното време се превръща в проблем за редица предприятия от индустриалния сектор, от търговските вериги, хотелиерството и ресторантьорството, от транспорта, услугите, включително и за публичния сектор и държавните служители и т.н

ПРИЗОВАВАМЕ всички български граждани солидарно да подкрепят НАЦИОНАЛНАТА АКЦИЯ във всички сектори на икономиката на България с настояване за промяна в трудовото законодателство:

– за значително увеличаване на заплащането за нощен труд и за време на разположение като функция от МРЗ за страната;

– за въвеждане на сумирано изчисляване на работно време само за
производства с непрекъсваем /непрекъснат/ технологичен режим на
работа;

– за гарантиране на реалното отчитане и заплащане на положения извънреден труд при сумирано изчисляване на работно време и увеличаване на заплащането му на 75% /в почивни дни/ и 100% /на официални празници/;

Да бъдем единни и готови, чрез всички законови средства: апел, подписка, петиция, митинги, шествия, протести и дори стачки.

ЗАЕДНО ДА ЗАЩИТИМ ТРУДА СИ!

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар