В категории:България

Афис: Достъпен ток и ограничения за трафика биха спрели замърсяването

Жителите на големи градове е много по-вероятно да смятат, че качеството на въздуха се влошава, като по-високите доходни групи са по-чувствителни към проблема

Българите, които усещат влошаване на качеството на въздуха, в повечето случаи го свързват с увеличения автомобилен трафик. Снимка: Pixabay

Повече от 1/3 от гражданите на страната смятат, че замърсяването на въздуха в тяхното населено място се увеличава, сочи представително проучване на „Афис“, проведено в началото на декември. Половината българи не усещат някаква промяна, а едва 12% смятат, че качеството на въздуха се е подобрило.

Изследването показва, че за гражданите в по-големите населени места има по-голяма вероятност да смятат въздуха за по-замърсен, което е логично на фона на постепенната концентрация на индустрии и население в градовете. Едва 15% от живеещите в села смятат, че въздухът е станал по-мръсен, докато за София този дял достига 57%. Чувствителността спрямо проблема е по-голяма при по-високите доходни групи, като тези с над 1000 лв. доход на член на домакинството констатират замърсяване в 64% от случаите.

Най-важните мерки, които гражданите посочват, показват какво те смятат за най-големи източници на замърсяване – най-вече битовото отопление, следвано от автомобилния трафик и индустриалното производство. Цели 56% смятат, че достъпна цена на електроенергията би спомогнала за решение на проблема, а 39% посочват ограничения за трафика, които често са считани за твърде непопулярна за въвеждане мярка.

Според 23% спирането на вредните производства би намалило замърсяването на въздуха в тяхното населено място, а 15% посочват като опция достъпния обществен транспорт. Повечето от тези мерки биха били най-ефективни в комплект, но респондентите са били помолени да посочат само двете, които смятат за най-важни.

Мерки срещу замърсяването на въздуха. Графика: Афис

В групата, при която преобладава оценката за по-силно замърсяване през последните години, проблемът с колите силно се доближава до този с цената на електричеството, което означава, че растящата зависимост от личния автомобил е свързвана с влошаване на качеството на въздуха. Според анализа на „Афис“, това е резултат от цялостния отказ от активна урбанистична политика, характеризиращ се с изравняване на цените на личния и обществения транспорт, закриване на линии, оскъпяване на електро- и топлоенергията на фона на растящо социално неравенство и неограничаван внос на стари коли от страни, в които тяхното движение е ограничено.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар