В категории:България

Половината българи не могат да посрещнат неочаквани разходи

За всеки пети автомобилът е непосилен лукс като по този показател отстъпваме само на Румъния, оставайки далеч от средноевропейските нива от 7%

Хората без спестявания се изправят пред непреодолими трудности, когато трябва да направят непредвидено плащане. Снимка: Pixabay

Един от трима европейци не може да посрещне неочаквани разходи в резултат на загуба на работа, необходимост от спешна здравна грижа, нанесени от природни явления щети или подобни трудни за предвиждане събития. Данните на Евростат за 2017 г. показват, че положението в България е значително по-сериозно с цели 53.2% от населението, които се изправят пред затруднения, когато се наложи да платят непланирани сметки. Това приблизително отразява дела на хората, които притежават никакви или незначителни спестявания.

Въпреки икономическия растеж, страната ни отбелязва подобрение спрямо 2016 г. само 1 процентен пункт, което е още един индикатор, че този растеж не е бил достатъчно равномерно разпределен. Европейската икономика като цяло нараства малко по-бавно, но делът на хората, които не могат да посрещнат изненадващи разходи, намалява с 2.5 процентни пункта за година. Това се дължи на значителното подобрение в Унгария, Кипър, Малта, Словения и Чехия.

По-застрашени от такива разходи са само бюджетите на домакинствата в Латвия (60%) и Румъния (56%):


Когато разгледаме най-рисковите домакинства България се оказва лидер в негативната класация за възможностите им да плащат непредвидени сметки. Това се дължи най-вече на скромната преразпределителна роля на държавата и недофинансираните системи за социална защита.

Например, 78.4% от живеещите сами не могат да посрещнат такива сметки при 42.4% средно за ЕС. Това важи в особена степен за жените, които живеят сами и които се затрудняват с подобни плащания в 84.5% от случаите (45.5% за ЕС), и за пенсионерите – над 87% при 40% за ЕС. Самотните родители у нас са затруднени в 77% от случаите при средно 56% за общността.

Данните на Евростат показват и че един от пет българи не може да си позволи да притежава автомобил, като по този показател отстъпваме само на Румъния, оставайки далеч от средноевропейските нива от 7%. Дългосрочната тенденция за намаляване на дела на хората, за които автомобилът е лукс, може да се забави, след като управляващите преодоляха президентско вето върху увеличението на данъка за стари автомобили.

 

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар