В категории:България

Манолова също сезира КС за съдебните такси

Омбудсманът Мая Манолова внесе третата жалба за Конституционния съд относно промените в АПК, които бяха приети от Народното събрание въпреки ветото на президента и недоволството на граждански и екологични организации

Омбудсманът Мая Манолова сезира Конституционния съд заради промените в Административно-процесуалния кодекс (АПК), приети в края на юли. Тя бяха върнати с вето от Румен Радев, но впоследствие гласувани окончателно от 44-тото Народно събрание.

Това е трета жалба в КС срещу въпросните промени, след като на 18 септември успоредно бяха внесени жалби от държавния глава и парламентарната група на БСП. Макар да бяха внесени в един и същ ден, между двете жалби имаше както прилики, така и някои съществени разлики. Така например президентът оспори текст, автор на който беше групата на БСП, а същевременно в жалбата на партията имаше оспорени текстове, които президентът не е оспорил.

В своето искане Манолова засяга най-вече разпоредбите, които обединяват БСП и Румен Радев. Омбудсманът атакува прекомерното увеличаване на таксите в касационното производство (които стават 14 пъти по-високи за гражданите и 74 пъти за организациите), при подаване на частни жалби и при искане за отмяна на решения, както и такива, с които се изключва касационното обжалване в няколко закона – Закона за достъп до обществена информация, Закона за социално подпомагане и Закона за семейни помощи за деца, съобщиха от пресцентъра на институцията.

„Очевидната прекомерност е не само икономически необоснована от гледна точка на доходите на гражданите, но и би била съществена пречка за защита на основните им права“, пише в мотивите си до КС Манолова. Според нея въвеждането на такса върху „материалния интерес“, който в голяма част от административните производства е неясен и трудно определим, дава възможност за нееднакво и дори хаотично прилагане на тази норма, което е в ущърб на достъпа до правосъдие на гражданите за защита на техни основни права.

В искането до КС омбудсманът оспорва и промяната в Закона за достъп до обществена информация, с която се приема, че решенията на административните съдилища по жалби на граждани срещу решения за отказ за предоставяне на обществена информация не подлежат да касационно обжалване. Нормата е в ущърб на гражданите, тъй като въвежда едноистанционно съдебно производство за защита на техните основни права, настоява Манолова.

Аналогично нарушение на конституционните принципи и норми е допуснато според нея и с промяната в Закона за социално подпомагане и Закона за семейни помощи за деца.

Омбудсманът смята, че с промените в АПК чрез така приетите законодателни решения не е осигурен баланс между увеличаването на таксите и правото на достъп до съд на гражданите, като същевременно възпрепятства голяма част от тях при защита на основните им права – защита, гарантирана им от Конституцията.

„Разглеждането на спорове от касационната инстанция е дължима гаранция за запазването и зачитането на правата и свободите на гражданите. Те трябва да имат сигурността, че достъпът до правосъдие е гарантиран чрез различни способи, но ще бъде осигурен по непротиворечив начин“, аргументира позицията си Манолова.

Цялото искане до КС на Манолова е в обем от шест страници, като е най-кратко сравнение с искането на президента, оформено в 15 страници, и това на БСП – в 44.

"Барикада" е независимо издание, което се издържа от своите читатели. Стани един от тях! Ако този материал ти е харесал, подкрепи съществуването на "Барикада". Нуждаем се от теб! Виж как можеш да помогнеш–тук!

Оставете коментар